nieuws

SchoolGruiten werkt

Horeca

Om de groente- en fruitconsumptie van kinderen op basisscholen te stimuleren vond in de afgelopen drie jaar fase 1 van het programma SchoolGruiten plaats. Hiervoor is op scholen in zeven steden in Nederland geëxperimenteerd met het aanbieden van fruit en groenten, twee keer per week aan in totaal 75.000 kinderen. En wat blijkt: SchoolGruiten werkt! De kinderen gaan daadwerkelijk met name meer fruit eten.

De landelijke pilot is wat betreft het gratis verstrekken van groenten en fruit gestopt, maar het idee om op scholen de groente- en fruitconsumptie te stimuleren wordt nu verder uitgewerkt op lokaal niveau. In deze tweede fase van het SchoolGruitenprogramma is het de bedoeling zoveel mogelijk basisscholen in de steden die mee hebben gedaan aan de pilot zelf aan de slag te laten gaan met SchoolGruiten. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met GGD’en en vertegenwoordigers van de gemeente, zoals wethouders.

Op basis van de gegevens uit de evaluatie van het SchoolGruitenprogramma en diverse schoolfruitprogramma’s in het buitenland zijn drie modellen ontwikkeld die aan scholen worden voorgelegd. In de loop van dit schooljaar moet duidelijk zijn welke scholen en hoeveel kinderen volgens welk model met SchoolGruiten aan de slag gaan.

Er zijn drie modellen: Het ‘centraal afhaalmodel’, waarbij scholen per week 1 keer een hoeveelheid groente- en/of fruit afhalen die voldoende is om twee keer per week fruit te verstrekken. Ouders/verzorgers betalen ca. 11 euro per schooljaar. Het ‘aflevermodel’, waarbij leveranciers groenten en fruit op scholen afzetten, ook voldoende voor twee verstrekkingen per week. Ouders/verzorgers betalen ca. 16 euro per schooljaar. Het ‘meegeefmodel’, waarbij scholen in hun beleid opnemen dat ouders op twee dagen per week niets anders dan fruit of groenten aan hun kinderen mogen meegeven.Financiers en uitvoeringHet SchoolGruitenprogramma wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en de Nederlandse groente- en fruitsector. Uitvoering is in handen van het Voedingscentrum en AGF Promotie Nederland.

Reageer op dit artikel