nieuws

Start opleiding op maat fastfood

Horeca

Een volledig op de cafetariasector afgestemde cursus waarin basismanagement, theorie en praktijk, persoonlijke ontwikkeling en brancheontwikkelingen centraal staan. ‘Zo vat het managementsadvies- en opleidingsbureau voor de horeca Siebenheller & Partners het nieuwe Medewerkers Opstap Plan (MOP) samen. De leergang, bestemd voor ‘ambitieuze en actieve cafetariamedewerkers’, ging op 11 oktober in Utrecht van start.

Start opleiding op maat fastfood

Dit is de eerste opleiding op maat voor het fastfoodbedrijf’, benadrukte cursusleider Eric Siebenheller in zijn welkomstwoord aan de deelnemers. ‘De exploitatie van een cafetaria-achtig bedrijf gaat niet vanzelf. Een ondernemer heeft behoefte aan medewerkers die willen leren. De cursus biedt de deelnemers een kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van management en is tevens een goede voorbereiding voor een toekomstig eigen bedrijf.’

Siebenheller benaderde voor het MOP bewust het hogere cafetariasegment. ‘Dit initiatief richt zich vooralsnog op bedrijven en mensen met toekomst. Aan de opleiding nemen medewerkers deel die over het algemeen een goede vooropleiding hebben en reeds over de nodige praktijkervaring beschikken. De ondernemers die personeel de gelegenheid hebben geboden om aan de cursus deel te nemen, krijgen daar het nodige voor terug: een super gemotiveerde medewerker die tal van initiatieven zal aandragen. Deze leveren wellicht een bijdrage tot verdere optimalisering en professionalisering van het bedrijf.’

De leergang bestaat uit vijftien sessies, verspreid over acht maanden, en wordt in mei 2002 afgerond met een examen. Tijdens de cursus gaan theorie en praktijk hand in hand. Aan de hand van het SVH Bronnenboek Basismanagement en een door Siebenheller ontwikkeld werkboek krijgen de cursisten nader inzicht in aspecten als marketing, personeelsmanagement en financiën. Met oefeningen en opdrachten ontwikkelen de deelnemers ter zake hun praktische vaardigheden.

Motivatie
Voor de eerste editie van het MOP zijn 21 medewerkers van vijftien fastfoodbedrijven ingeschreven. Bij de start van de cursus kregen zij een hart onder de riem gestoken door voorzitter Johan van der Weerd van KHN-sector Fastfood- en IJsbedrijven. ‘Jullie dragen bij aan de toekomst van onze branche’, zo sprak hij. ‘Het cafetariabedrijf staat of valt met procedures. Jullie gaan nu leren hoe het moet, hetgeen ten goede komt aan het imago van onze sector. Ik hoop echt dat deze opleiding een aanzet is tot nog veel meer van deze cursussen’, aldus Van der Weerd.

Tijdens de voorstelronde bleek dat het merendeel van de cursisten letterlijk en figuurlijk verder wil in de bedrijfstak. ‘Op termijn voor mijzelf beginnen’ was een veelgehoorde motivatie. Dave Jeurink, werkzaam bij Eetsalon Colijn in Rhenen en met zijn zeventien jaar de benjamin van het gezelschap, gaf aan dat je toch een opleiding nodig hebt om verder te komen. Jolanda Verhoef en Marco Nieuwenhuis van cafetaria ‘t Pakhuis in De Klomp weten hun toekomst heel concreet. Volgend jaar worden zij mede-eigenaar van het bedrijf. Daniëlle Eller, bedrijfsleidster van cafetaria De Pitstop in Zwolle, legt de lat iets lager. ‘Ik wil blijven doen wat ik doe, maar wel goed. Ik wil niet blijven hangen op mijn huidige kennisniveau.’

Boffers
Om de impact van het MOP te benadrukken had Eric Siebenheller minister Loek Hermans van Onderwijs bereid gevonden om via een video-opname de cursus officieel te openen. De bewindsman stond er mooi op, maar helaas: de opname van het geluid bleek mislukt. Batterijtje vergeten voor in de microfoon. Jammer, want Hermans had mooie woorden voor de cursisten in petto. ‘Nu de grote schoonmaak van de snacksector is begonnen, zijn vooral ondernemers- en managementkwaliteiten nodig’, zo bleek naderhand uit de schriftelijke versie van zijn speech. ‘Daarom vind ik het goed dat jullie vandaag aan een opleiding beginnen die je in staat stelt om die vaardigheden te ontwikkelen. Jullie boffen met een baas die bereid is in je te investeren. Maar die bazen boffen ook met jullie. Want om voor de cursus in aanmerking te komen, moet je gemotiveerd en ambitieus zijn’, aldus de minister.

Reageer op dit artikel