nieuws

Tegenvoorstel KHN voor nieuwe cao

Horeca

Een maximale flexibiliteit en een minimum aan afspraken. Zo vat de FNV Horecabond het tegenvoorstel over een nieuwe cao van KHN samen. KHN kwam vorige week met een tegenvoorstel op eerder gedane voorstellen van de vakbond.

Tegenvoorstel KHN voor nieuwe cao

De FNV Horecabond reageert op haar website afwijzend op het tegenvoorstel van KHN. ‘Uit de stukken van KHN blijkt onder meer dat de werkgevers van mening zijn dat er een maximale flexibiliteit en een minimum aan afspraken moet zijn op cao niveau. Op deze manier biedt de cao de werkgever dan alle vrijheid om afspraken te maken over lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast stelt KHN een vergaande verslechtering voor van de arbeidsvoorwaarden.’

De belangrijkste voorstellen van de werkgevers op een rij:

Functiewaardering en beloning
· Een CAO af te sluiten met een looptijd van vijf jaar, van 1 juli 2005 tot 1 juli 2010
· Geen koppeling tussen functies en lonen. De werkgever mag zelf bepalen in welke loongroep een functie wordt ingedeeld. Dat betekent dat werkgever en werknemer nog meer moeten onderhandelen over de beloning.
· Het functiewaarderingsysteem wordt niet meer toegepast.
· Verlaging van jeugdlonen met 10 tot 15%
· Afschaffen van nacht en consignatietoeslag
· Afschaffen van vergoeding scholingskosten
· Afschaffen zondagstoeslag ook voor nu nog rechthebbenden (artikel 6)
· Verplichte functievervulling (artikel 9)

Arbeidstijden en verlof· Maximale flexibiliteit arbeidstijden tot 10 uur per dienst en 50 uur per week, incidenteel 12 uur per dienst en 60 uur per week onbeperkt gebroken diensten
· 13 vrije zondagen in plaats van 17
· Afschaffen van ATV voor ouder werknemers
· Afschaffen bovenwettelijk zwangerschapsverlof
· Beperking van bijzonder verlof
· Beperking vakbondsverlof
· Minder zeggenschap van de werknemer bij het opnemen vakantiedagen
· Afschaffen mogelijkheid verlofsparen
· Beperken aantal erkende feestdagen (niet meer de 2e dagen en Bevrijdingsdag)

Ziekte
· Minder loon bij ziekte
· Invoeren 2e wachtdag bij ziekte (artikel 19)
· Geen aanvulling bij arbeidsongeschiktheid bij niet noodzakelijke medische ingreep (artikel 19, 2b)

Overig
· Tussentijdse opzegging contracten voor bepaalde tijd ook door werkgever en verlenging aantal en duur contracten voor bepaalde tijd (artikel 5)
· Werkrooster 1 week tevoren (artikel 6)
· Aanpassingen in dienstrooster na overleg (artikel 6)
· Verslechtering in bepalen overwerk en periode van compensatie (artikel 8)
· Invoeren 4 wachtperiodieken (artikel 10)

Reageer op dit artikel