nieuws

Tweede Kamer praat over regeldruk

Horeca

De Tweede Kamer praat vandaag tijdens een Algemeen Overleg over het verminderen van regels voor ondernemers. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een top-5 knelpunten samengesteld en deze doorgegeven aan debatterende kamerleden.

Tweede Kamer praat over regeldruk

Uit de ‘Stand van Zaken Regeldruk’ blijkt volgens KHN dat ondanks alle inspanningen horecaondernemers nog steeds onevenredig veel last ondervinden van regeldruk. Het meest schrijnende voorbeeld is de voorgenomen wijziging Drank- & Horecawet, stelt KHN.

Woensdagmiddag 2 september vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over dit onderwerp. Het overleg duurt volgens verwachting van 13.00 tot 14.00 uur.

Hieronder in het kort de top-5 knelpunten volgens KHN.

1. Vergunningen & meldingen

Horecabedrijven moeten nog steeds veel vergunningen aanvragen en er is nog steeds een wildgroei aan leges. De ondernemer moet steeds opnieuw gegevens blijven aanleveren en is er geen toetsing of de afhandeling efficiënter moet. Zowel de ondernemers als overheid ondervinden daarvan veel overlast in tijd en kosten.

2. Drank- & Horecawet

In de nieuwe Drank- en Horecawet wordt een beperkt aantal reducties van regeldruk opgenomen. Echter, door het creëren van lokale beleidsruimte ontstaat juist een verzwaring van de regeldruk. En door het verplaatsen van het toezicht naar de gemeente bovendien een toename van toezichtlasten voor de gemeenten.

3. Uitvoeringspraktijk BIBOB

De Wet BIBOB is bedoeld om in gevallen van concrete verdenking, aanvragers en houders van vergunningen te onderwerpen aan een zware toets op justitiële aspecten. In de uitvoeringspraktijk blijken gemeenten niet in staat om goed met dit zware instrument om te gaan. Veelal wordt BIBOB toetsing generiek ingezet voor alle vergunningaanvragen en -wijzigingen. Bonafide horecaondernemers worden hierdoor buitensporig belast met administratieve verplichtingen en geconfronteerd met aanmerkelijke vertraging in vergunningtrajecten.

4. Afstemming en integratie dienstverlening overheden

Horecaondernemers hebben te maken met veel overheidsinstanties en -lagen. Ondernemers worden gefrustreerd in de ontwikkeling van hun bedrijf door een gebrekkige geïntegreerde dienstverlening.

5. Welstand

Helaas heeft de Tweede Kamer niet ingestemd met het kabinetsvoornemen de verplichting tot onafhankelijke Welstandtoets af te schaffen. De zogenoemde onafhankelijke welstandstoets door welstandscommissies is veel ondernemers een doorn in het oog, vanwege de subjectiviteit en de willekeur waarmee met dat instituut wordt omgesprongen. Het instituut onafhankelijke welstandscommissies is haar doel ver voorbij gestreefd.

Reageer op dit artikel