nieuws

Utrecht gedoogt ‘illegaal’ casino

Horeca

De gemeente Utrecht is niet van plan het Utrechtse Holland Casino te sluiten en legt daarmee twee besluiten van de Raad van State naast zich neer. Het stadsbestuur kwam vrijdag tot dat oordeel ondanks het feit dat de Raad van State onlangs het bestemmingsplan heeft afgekeurd.

Utrecht gedoogt ‘illegaal’ casino

Diezelfde Raad vernietigde vorig jaar al de milieuvergunning. In beide gevallen vond de Raad dat de gemeente onvoldoende gemotiveerd had dat de vestiging van het casino mogelijk is binnen de eisen die gesteld worden aan de luchtkwaliteit.

Utrecht onderkent, zo blijkt uit een brief aan de gemeenteraad, dat ze in beginsel handhavend dient op te treden. Maar de stad denkt tegelijk binnenkort aan te tonen dat het verkeer van en naar het casino wel binnen de luchtkwaliteitseisen mogelijk is.

De uitspraak van de Raad van State heeft volgens de gemeente de mogelijkheid geboden met een nieuwe onderbouwing te komen. Al met al concludeert de gemeente dat legalisatie zowel mogelijk als wenselijk is.

Het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan was nodig om het casino op de huidige tijdelijke locatie aan de westzijde van het Jaarbeursterrein legaal te laten voortbestaan. Sinds de vestiging in 1999 gold een tijdelijke ontheffing van het oude bestemmingsplan, dat alleen industrie toelaat.

De ontheffing werd aangevraagd omdat toen gedacht werd dat het Utrecht Centrum Project (UCP), waar een definitief casino onderdeel van was, binnen vijf jaar klaar zou zijn. De UCP-plannen liepen echter op de klippen, waardoor de nieuwbouw aan de oostzijde van het Jaarbeursterrein flinke vertraging krijgt. In 2004 verliep de ontheffing. Daarop begon de Stichting Stedenbouwkundig Herstel Stationsgebied Utrecht met procedures.

Kees van Oosten van die stichting gelooft er niets van dat de gemeente het casino op korte termijn kan legaliseren. ‘De gemeente heeft in totaal vijf onderzoeken laten verrichten en geen daarvan heeft aannemelijk kunnen maken dat de vestiging niet in strijd is met het Besluit Luchtkwaliteit’, aldus Van Oosten.

Hij heeft inmiddels bij de bestuursrechter een zaak aangespannen om de gemeente te dwingen het casino binnen vier weken te sluiten, op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag.

Reageer op dit artikel