nieuws

Verscherpte geluidscontroles horeca Zuid-Holland

Horeca

Horecabedrijven in het zuiden van de provincie Zuid-Holland kunnen rekenen op controle op geluidsoverlast. Vanaf mei tot en met september vinden er verscherpte controles plaats door de Milieudienst Zuid-Holland en de politie Zuid-Holland-Zuid. Wanneer de milieudienst een overtreding constateert, schrijft de politie direct een bon uit.

Het horecaproject vindt jaarlijks plaats. Volgens Dennis Kraaij, projectleider van het horecaproject, is door controles het aantal klachten sterk afgenomen in voorgaande jaren. Kraaij in het Utrechts Nieuwsblad: ‘Het gaat ons om het terugdringen van de geluidsoverlast door horecabedrijven. Dat betekent enerzijds dat we bedrijven controleren, maar anderzijds dat we de bedrijven ook voorlichting geven over de regels. Onbekendheid met de regels kan immers de reden van de overtreding zijn. Ernstige overtredingen of overtreders die naar onze mening bekend moeten zijn met de regels, zullen echter wel direct bestraft worden.’

Reageer op dit artikel