nieuws

Vooronderzoek cafébrand Volendam

Horeca

De rechter-commissaris bij de rechtbank in Haarlem heeft op verzoek van de officier van justitie een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) geopend inzake de brand in het Volendamse rampcafé De Hemel. Verdachten in de zaak zijn de 54-jarige eigenaar van het café, J.V. (Veerman), zijn 24-jarige dochter L.V. (Veerman) en de feitelijke bedrijfsleider op de avond van de brand, de 33-jarige J.V. (Veerman).

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het drietal van medeplegen van brand door schuld, met de dood als gevolg, en van het medeplegen van dood door schuld. Volgens het OM zal het onderzoek ‘geruime tijd’ in beslag nemen. Na afronding van het GVO neemt de officier van justitie een definitieve beslissing over de eventuele vervolging van de verdachten.

Conform verwachting
De brand tijdens nieuwjaarsnacht kostte aan dertien mensen het leven, bijna driehonderd cafébezoekers raakten gewond. Momenteel liggen nog vijf slachtoffers in het ziekenhuis, waarvan een in het buitenland. Het OM heeft de geregistreerde slachtoffers van de brand deze week met een brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken.
Volgens F. Schneider, advocaat van eigenaar V. en diens dochter, is de opening van een GVO geheel conform de verwachting. De raadsman is blij met het onderzoek, omdat de affaire aan de hand daarvan grondig uitgezocht kan worden. ‘We moeten echt de diepte in en de witte plekken belichten die tot nu toe zijn gebleven.’ Schneider verwacht dat de rechter-commissaris naast een aantal getuigen ook een reeks deskundigen, onder meer op het gebied van brandveiligheid, zal horen.

Geen familie
Opmerkelijk is dat ook de 33-jarige bedrijfsleider als verdachte is aangemerkt. Tot dusver leek het erop dat alleen de eigenaar en diens dochter voorwerp van een justitieel onderzoek zouden worden. De bedrijfsleider luistert naar dezelfde naam als de eigenaar en diens dochter, maar is geen familie van hen. De Haarlemse persofficier van justitie J. Hartjes: ‘Eerst was er sprake van twee hoofdverdachten, te weten V. en zijn dochter. Later bleek dat de bedrijfsleider van die avond steeds nauw betrokken is geweest bij de gang van zaken. Daarom is ook hij verdachte geworden.’ De advocaat van V., J. Sjöcrona, was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.
Eerder is uit oriënterend onderzoek van justitie gebleken dat het cafécomplex aan de Volendamse haven waarvan De Hemel deel uitmaakte niet aan de eisen van brandveiligheid voldeed. Uit het onderzoek van de commissie-Polak/Versteden bleek dat brandpreventiemedewerker C. Bont talloze – vergeefse – pogingen heeft ondernomen om eigenaar V. op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

Reageer op dit artikel