nieuws

Voorwaardelijke celstraf en werkstraf voor Jan Veerman

Horeca

De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag de 57-jarige Volendammer Jan Veerman, eigenaar van café De Hemel, veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 240 uur. Bovendien mag hij het beroep van horecaondernemer twee jaar lang niet uitoefenen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tevens boetes van in totaal 3000 euro geëist wegens overtreding van de bouwverordening en de Drank- en Horecawet. In die vorderingen verklaarde de rechtbank het OM niet ontvankelijk.

De veroordeling geldt brand en dood door schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Het OM had zestien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist. Volgens de rechtbank was er voldoende grond om een onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. Maar om Veerman de mogelijkheid te bieden voor alle betrokkenen tot een bevredigende afwikkeling van de gevolgen van de ramp te komen, koos het college voor een voorwaardelijke sanctie.

Het OM had niet gevraagd om een verbod op beroepsuitoefening voor Veerman, maar de rechtbank vond deze maatregel noodzakelijk omdat hij tijdens het proces onvoldoende heeft laten blijken dat hij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden als horecaondernemer. Volgens de rechtbank is Veerman ‘aanmerkelijk nalatig, onoplettend, onachtzaam en onnadenkend’ geweest. ‘Hij bepaalde zelf aan welke regels hij zich hield.’ De kroegbaas is ernstig tekortgeschoten in zijn plicht zorg te dragen voor de veiligheid van het publiek, aldus het vonnis.

Veerman had er voor moeten zorgen dat de nooduitgangen en kerstversiering in orde waren en dat op de bewuste oudejaarsavond niet te veel mensen in De Hemel kwamen. ‘Hij is tekortgeschoten bij de te ruime toelating van te jonge mensen zonder begeleiding.’ Ook verweet de rechtbank Veerman dat hij juist op zo’n drukke avond enige tijd niet in het café aanwezig was.

De korte, maar felle brand brak ongeveer twintig minuten na middernacht uit toen een bezoeker met sterretjes de kerstversiering per ongeluk in brand stak. De vele jongeren hadden moeite het pand te verlaten doordat de nooduitgangen niet in orde waren. De voorzitter van de rechtbank, R. Toeter, benadrukte in het vonnis dat hij zich ervan bewust is dat geen enkele bestraffing recht kan doen aan de pijn en het verdriet van de slachtoffers en nabestaanden van de ramp. Verder liet de rechtbank meewegen dat Veerman tot aan het strafproces niet op passende wijze medeleven heeft betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden.

Maar in de strafmaat hield de rechtbank er ook rekening mee dat Veerman kort na de brand heeft geholpen bij de hulpverlening en dat hij zelf ook een neef heeft verloren. ‘Ook hij heeft de ramp niet gewild. Bovendien zijn er ook andere feiten en omstandigheden die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ramp.’ Toeter zei verder nog dat Veerman is benadeeld door de media-aandacht en dat hij ‘tot op de dag van vandaag in de tamelijk gesloten Volendamse gemeenschap door velen wordt aangekeken op zijn als weinig fijngevoelig en coöperatief ervaren houding’.

Bij de brand in café De Hemel kwamen tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001 veertien jongeren om het leven en raakten er bijna driehonderd gewond.

Reageer op dit artikel