nieuws

Reactie KHN op Troonrede: ‘Verlaag lasten

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept in het belang van de Nederlandse horecaondernemers de politiek op om lasten voor burgers en ondernemers te verlagen. Dit laat KHN weten in een reactie op de vandaag uitgesproken Troonrede.

Reactie KHN op Troonrede: ‘Verlaag lasten

Lastenverlaging voor burgers en ondernemers betekent dat burgers geld kunnen besteden en ondernemers ruimte hebben om te ondernemen en werk te bieden, meldt KHN in een persschrijven.

‘Dit kabinet kiest voor meer lasten en meer overheid. Voor burgers en bedrijven betekent dit meer vaste lasten. Als gevolg hiervan gaan burgers minder consumeren, wat voor bedrijven resulteert in minder werkgelegenheid. Dat is ook het geval voor de horeca’, aldus een woordvoerder van KHN.

De woordvoerder somt verder op: ‘Werkgeverslasten nemen toe en de horeca wordt opnieuw geconfronteerd met hogere inkoopprijzen door hogere accijnzen op alcoholhoudende dranken en frisdranken. Omzetvolume en verkoopprijzen staan in 2014 weer flink onder druk. Anders dan de overheid kan een horecaondernemer dat niet anders oplossen dan door arbeidsplaatsen af te stoten’.

De verschillende akkoorden die afgelopen jaar zijn gesloten op het gebied van zorg, wonen en energie, hebben volgens KHN één ding gemeen: de overheid profiteert van het voordeel van investeren, maar schuift de kosten ervan als verplichte lasten door naar anderen die dat zelf niet kunnen doorschuiven.

KHN: ‘Kortom. Het is een wonder dat er nu nog 32.000 horecawerkgevers zijn. De werkgelegenheid van de traditionele horeca is sinds 2007 per saldo gelijk gebleven, maar er wordt per persoon minder uren gewerkt tegen een gelijke beloning. De kloof tussen medewerkers met vaste contracten voor onbepaalde tijd en flexibele arbeidskrachten wordt groter. Het sociaal akkoord zal dit effect versterken’.

Reageer op dit artikel