nieuws

KHN stelt extra regiomanagers aan

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat vijf extra regiomanagers aanstellen dit jaar. De brancheorganisatie doet dit om de lokale lobby te versterken.

KHN stelt extra regiomanagers aan

KHN-directeur Lodewijk van der Grinten wijst in het ledenblad van KHN op het toegenomen belang van lobbyen op lokaal niveau. ‘De overheid delegeert veel taken naar de gemeenten. KHN gaat in 2014 daarom vijf extra regiomanagers aanstellen voor ondersteuning bij u om de hoek, daar waar u dat nodig heeft’, aldus Van der Grinten.

Van der Grinten vindt dat de gemeente een rol speelt bij het verminderen van de regeldruk. Daarnaast is winkelleegstand een aandachtspunt bij veel gemeenten.

‘Wij vinden het zinvol dat horecaondernemers meedenken en meebeslissen over gebiedsontwikkeling. Soms neigen gemeenten ernaar om leegstand maar te gaan opvullen met horeca. Een te ruim horeca-aanbod is echter niet in te belang van de gasten en niet van de horeca’, aldus de brancheverenigingbaas.

Reageer op dit artikel