nieuws

KHN oneens met salarisvergelijking FNV

Horeca

KHN is het oneens met de salarisvergelijking van FNV. De vakbond stelde maandag dat een vakkenvuller meer verdient dan een bedieningsmedewerker in de horeca. ‘FNV vergelijkt appels met peren.’ Ook pareert KHN de kritiek dat de organisatie zou weigeren te praten. ‘KHN weigert geen overleg, maar eisen die FNV stelt bieden geen uitzicht op overeenstemming.

KHN oneens met salarisvergelijking FNV

‘FNV Horeca heeft appels met peren vergeleken,’ zegt KHN bij monde van woordvoerder Joris Prinsen. ‘Namelijk: niet-vakkrachten in horeca met wel-vakkrachten in andere sectoren. FNV Horeca heeft in het onderzoek ook nog eens tijdstippen voor toeslagen vergeleken met de andere bedrijfstypen, waarop in die andere bedrijfstypen niet of nauwelijks arbeid wordt verricht. Dat is dus meer fictie dan werkelijkheid. Een voorbeeld van zo’n vergelijking is de toeslag om 21.30 uur te vergelijken met die van de sectoren contractcatering en retail.’

Verder zegt Prinsen dat KHN geen overleg weigert, zoals FNV stelt. ‘KHN weigert geen overleg. KHN heeft uitgelegd dat de inzet van FNV Horeca voor minder flexibiliteit tegen hogere kosten geen uitzicht kon bieden op overeenstemming. Bovendien veranderen regels over contracten en oproepwerk per 1 juli 2014. Daar moeten werkgevers nu eerst mee omgaan.’

Bereid te praten

Volgens Prinsen blijft KHN bereid te praten over een nieuwe cao, ‘maar dan zal het voor ondernemingen mogelijk moeten zijn maatwerk af te spreken in plaats van dat in een collectieve afspraak maatwerk wordt beperkt tegen hogere kosten.’

Arbeidsvoorwaarden-reglement

In het arbeidsvoorwaarden reglement dat KHN heeft opgesteld, is volgens Prinsen een aantal concrete verbeteringen opgenomen: iemand krijgt nu bij 21 een volwassen beloning, dat was 22 jaar. Voor vakkrachten worden jeugdlonen hoger. En de loontabel wordt jaarlijks geïndexeerd met de inflatiecorrectie. ‘Het is een concreet model, maar het laat wel maatwerk aan ondernemingen. Die zullen dat met hun medewerkers moeten afstemmen.’

Andere afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenreglement:

·         het omgaan met flexibiliteit geregeld

·         een stapsgewijze verhoging van jeugdlonen opgenomen

·         een indexatie van de loontabel opgenomen

·         zijn de begrippen vakkracht en invalkracht geïntroduceerd

Reageer op dit artikel