nieuws

Den Helder stopt met toegangsstop horecagelegenheden

Horeca

De gemeente Den Helder start begin juli met een pilot waarbij de horecatoegangsstop in het weekend vervalt en de sluitingstijd van de terrassen wordt verruimd.

Den Helder stopt met toegangsstop horecagelegenheden

Helderse horecaondernemingen zijn nog wel verplicht om de tent om 04.00 te sluiten, maar het toegangsverbod van een uitgaansgelegenheid na 02.00 uur wordt afgeschaft.  De sluitingstijd van de terrassen wordt ook verruimd van 00.00 uur naar 01.00 uur. Dit is de uitkomst van gesprekken tussen Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Helder, de burgemeester en de gemeenteraad. De pilot wordt voor een half jaar ingezet. Het verloop ervan wordt elke twee maanden geëvalueerd. Wanneer het aantal incidenten en de overlast toeneemt, dan wordt het convenant per direct opgeheven.
De toegangsstop en de verplichte sluitingstijd werden eerder in het leven geroepen vanwege een toename in het uitgaansgeweld. Nu het aantal incidenten tijdens stapavonden sterk is verminderd, wordt deels tegemoet gekomen aan horecaondernemers in Del Helder. Die hebben aangegeven dat de toegangsstop, de verplichte sluitingstijd, het rookverbod en de financiele crisis hebben gezorgd voor inkomstenderving, zo meldt de gemeente. Bij de pilot ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers.

Reageer op dit artikel