nieuws

KHN: rapport Rinnooy Kan is slecht voor horeca

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt meer vrijheid voor gemeenten om zelf eigen belastingen te heffen een slecht plan. Al jaren zijn er grote verschillen én onverklaarbaar grote stijgingen in de gemeentelijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de toeristenbelasting, de leges voor startende horecaondernemers en de leges voor drank- en horecavergunningen. De brancheorganisatie denkt dat de voorstellen van de commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan alleen maar leiden tot lastenverhogingen voor bedrijven en burgers, terwijl de economie juist schreeuwt om lastenverlichting.

KHN: rapport Rinnooy Kan is slecht voor horeca
Directeur Lodewijk van der Grinten van KHN

VNO-NCW en MKB-Nederland gaven op 3 juni al aan niets te zien in de gepresenteerde voorstellen van de commissie-Rinnooy Kan om gemeenten meer eigen belastingen te laten heffen. Volgens de brancheorganisatie is het horecaondernemers een doorn in het oog dat de verschillen tussen gemeenten zo groot zijn en alleen maar groter worden. Zo zijn de leges voor een drank- en horecawetvergunning de afgelopen jaren gemiddeld met 82 procent gestegen. KHN vindt dat die verschillen kleiner moeten worden in plaats van groter door gemeenten nog meer ruimte te geven. Ook is KHN met VNO-NCW en MKB-Nederland beducht voor lokale inkomenspolitiek.

Normtarief voor leges
De overheid lijkt niet te willen ingrijpen in de wildgroei van (lokale) leges die de horeca moet betalen. Legesonderzoek onder gemeenten van 2008 tot 2013 bevestigt die wildgroei. Ook laat het rapport zien dat er grote (prijs)verschillen zijn tussen gemeenten voor dezelfde soort diensten. ‘De overheid wil de lastendruk voor ondernemers verlagen, maar toch stijgen de kosten meer dan de inflatie: dat is voor ons onaanvaardbaar. Het is tijd dat de landelijke en lokale politici werken aan een normtarief voor de leges en de overbodige vergunningen schrappen’, aldus Lodewijk van der Grinten, algemeen directeur van KHN.

Afschaffing 6% btw-tarief
De vraag of gemeenten een groter belastinggebied moeten krijgen, is onderdeel van de bredere discussie over de herziening van het belastingstelsel. Die moet volgens KHN, VNO-NCW en MKB-Nederland gericht zijn op meer economische groei en meer banen. Volgens KHN bereik je dat niet met een verschuiving van lasten. De brancheorganisatie pleit voor behoud van het lage btw-tarief en lagere lasten op arbeid. Een belangrijk onderwerp van gesprek is de wens van het kabinet om in de belastingherziening het 6% btw-tarief af te schaffen: dat gaat de horeca 35.000 banen kosten en de hele gastvrijheidseconomie 55.000, meent KHN.

Ongebreideld stijgende lasten
Daarnaast is er het risico dat bij meer eigen ruimte voor gemeenten alle gemeentelijke lasten ongebreideld zullen stijgen. En dan vooral om de gaten in gemeentelijke begrotingen te dichten, denkt KHN. Dat dit geen onterechte angst is, blijkt volgens de brancheorganisatie wel uit de jaarlijkse stijgingen van bijvoorbeeld de OZB-belastingen. Ondernemers pleiten daarom al jaren voor een zogenoemde micronorm. Dan mag elke gemeente afzonderlijk de OZB-opbrengsten niet méér laten stijgen dan het inflatiepercentage – met correctie voor nieuwbouw.

Reageer op dit artikel