nieuws

KHN en mbo-horecaopleidingen bekrachtigen samenwerking

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en mbo-horecaopleidingen hebben woensdag 23 september een samenwerkingsagenda ondertekend. Beide partijen werken al langere tijd intensief samen om een passend mbo te creëren, maar door de vele veranderingen was dit niet langer vanzelfsprekend.

De reden van ondertekening is het aantal veranderingen dat plaatsvindt binnen het onderwijs. Ingezet door de overheid, de bedrijfstak én het onderwijs zelf. De jarenlange samenwerking in het horeca-onderwijs is dus geen vanzelfsprekendheid  meer.

Verder bouwen
Het mbo en bedrijfsleven willen nu in stand te houden en  voortbouwen op wat al is gerealiseerd (bijvoorbeeld examenstichting, uniform handboek voor beroepspraktijkvorming en een format voor docentenstages). Dat is dan ook de reden dat zij hun samenwerking bekrachtigen in een samenwerkingsagenda.

Regionale samenwerking centraal
Bij de samenwerking ligt het accent op de regio. Bij de mbo-scholen en hun leerbedrijven. Onder meer voorlichting aan nieuwe studenten, gastlessen, (praktijk)examinering en afspraken over het opleidingsaanbod.

De ondertekenaars
De opleidingsdirecteuren van de mbo-horecaopleidingen zijn vertegenwoordigd in de Werkgroep
Directeuren Horeca (WDH). Deze werkgroep is onderdeel van de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en
Gastvrijheid van de MBO Raad, met daarin opleidingsdirecteuren van mbo-scholen die opleidingen in
deze drie sectoren aanbieden. De bedrijfstakgroep behartigt hun belangen.

Reageer op dit artikel