nieuws

Reactie KHN op Prinsjesdag: Werkgeversrisico’s blijven te groot

Horeca

KHN maakt zich nog steeds zorgen over de btw, de stijging van werkgeverslasten en het uitblijven van de herziening van de Wet Werk en Zekerheid. Dat zegt de horecabranche dinsdag in een reactie op de kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd.

Reactie KHN op Prinsjesdag: Werkgeversrisico’s blijven te groot

De discussie over een verhoging van het lage btw-tarief voor voedsel (in de horeca), overnachtingen en vrijetijdsproducten is nog niet van tafel, zo stelt de horecabranche. KHN vindt dit zorgelijk en blijft zich verzetten tegen een verhoging van het lage btw-tarief. KHN ziet ook de werkgeverslasten weer toenemen. Sinds 2007 zijn die al met 20 procent gestegen. Daarnaast blijft herziening van de Wet Werk en Zekerheid uit. De horecabranche is wel positief over de lastenverlichting voor werkende burgers: zij houden zo’n 70 euro per maand netto meer over.

Werkgevers horeca

De werkgelegenheid in de horeca groeit. ‘Maar wat doet het kabinet voor horecawerkgevers?’, vraagt KHN zich af. ‘Het kabinet biedt geen oplossing voor de zware last voor kleine werkgevers van loondoorbetaling bij ziekte. En hoewel de Koning sprak over zorgvuldige invoering van maatregelen en wegnemen van onbedoelde en ongewenste effecten, spreekt het kabinet in zijn plannen nog niet over reparatie van de Wet werk en zekerheid. Dit is wel nodig in een sector zoals de horeca met seizoenen, pieken en dalen.’ Een recente poll onder KHN-leden laat zien dat 76 procent zich twee keer bedenkt voordat vaste dienst wordt overwogen. KHN daagt het kabinet uit met echte oplossingen te komen die tussen werkgever en werknemer kunnen worden afgesproken (en dus niet via een cao).

Kabinet

In 2016 zijn de werkgeverslasten weer hoger. Pas voor 2017 heeft het kabinet een ‘Lage Inkomens Voordeel’. ‘Dat is een tegemoetkoming op de hoge werkgeverslasten bij lage inkomens. Maar dat voordeel wordt pas achteraf in 2018 uitbetaald. Het is alleen voor werknemers die precies tussen 100 procent en 120 procent van het wettelijke minimum loon verdienen.’De uitwerking en het voordeel in geld is nu nog niet bekend.

Horeca en accijnzen

De laatste jaren zijn de accijnzen op alcohol en suikerhoudende frisdranken verhoogd. Nu zijn de accijnzen op sappen en water aan de beurt. Dat gaan horecaondernemers terugzien in hogere inkoopprijzen. KHN vindt dit een slecht plan. ‘Eerst verhogen met gezondheidsargumenten en dan nu alleen maar uitbreiden tot meer producten omdat dit makkelijker is voor de belastingdienst.’

Horeca en veiligheid

Het kabinet investeert de komende jaren nog wel in preventiemaatregelen voor het bedrijfsleven. ‘We zien echter het beschikbare budget de komende jaren wel verder dalen. Dat betekent dat het een stuk lastiger gaat worden om volgend jaar acties als Veilige Horeca 2015 op de zelfde schaal te herhalen.’

Horeca en handhaving

KHN vindt tot slot dat er te weinig aandacht is voor service van de overheid bij het toepassen van de vele regels. ‘Dat kan bijvoorbeeld door digitale regelhulpen aan te bieden. Dat voorkomt in de praktijk dat toezichthouders zelf regeltjes maken die het vooral de toezichthouder makkelijker maakt en de bewijslast omdraait.’

 

 

 

Reageer op dit artikel