nieuws

Studenten, docenten en leermeesters willen horecaonderwijs verbeteren

Horeca 33583

In het project Wijs in Werk eerder dit jaar zijn studenten en docenten van ROC’s en leermeesters met elkaar in gesprek gegaan om te bespreken hoe het horecaonderwijs verbeterd kan worden. De conclusies zijn nu gepresenteerd.

Studenten, docenten en leermeesters willen horecaonderwijs verbeteren

Tijdens Wijs in Werk is meer begrip ontstaan voor elkaar en hebben de drie partijen samen gekeken hoe het onderwijs te verbeteren is. De resultaten zijn gepresenteerd in het World Hotel Wings op Rotterdam The Hague Airport.

Wat er in ieder geval duidelijk is geworden is dat de communicatie tussen de drie partijen beter kan en moet. Opvallend is dat een aantal van de communicatieproblemen met minimale inspanning verbeterd kan worden. Ook moet het onderwijs sneller afgestemd worden op de trends in de horeca, waar de leerbedrijven dankzij hun gasten constant mee te maken hebben. Inzet van sociale media kan hierbij zeker een rol spelen.

‘Met andere woorden de horeca en het mbo moeten sneller anticiperen en beter aansluiten op de constant veranderende trends in de horeca en veranderingen in de arbeidsmarkt’, aldus het rapport.

Politiek

Een van de initiatiefnemers is Rob Lionarons, hoofd beroepspraktijkvorming van ROC Mondriaan in Den Haag en voorzitter van de projectgroep Wijs in Werk. ‘Wijs in Werk had niet op een beter moment plaats kunnen vinden, want vernieuwing in het onderwijs en afstemming met studenten is inmiddels ook in de politiek een belangrijk speerpunt.’

Eerder dit jaar maakte minister Bussemaker van Onderwijs bekend dat er 43,5 miljoen euro wordt uitgetrokken voor initiatieven die het MBO beter laten aansluiten op de beroepspraktijk.

De belangrijkste conclusies uit Wijs in Werk:

  • Meer aandacht voor betere communicatie tussen de drie partijen
  • Vaker als gelijkwaardige partners om de tafel zitten
  • Vervolgactie uitkomsten van de gesprekken met een helder tijdspad.
  • Imago verbetering horecabranche.
  • Verscherping erkenningsbeleid leerbedrijven.
  • Grotere rol bedrijfsleven bij intake en matching nieuwe studenten
  • Bedrijfsleven trekken bij ontwikkelen lesstof
  • Uitdiepen van de 21ste century skills  
  • Aandacht voor breder opleiden
  • Durf van elkaar te leren

Download hieronder het volledige rapport Wijs in Werk

Reageer op dit artikel