nieuws

KHN: ‘Horeca wil kansen pakken in gelijk speelveld’

Horeca 18504

Volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen gaat het goed met de horeca: het aantal horecavestigingen is gestegen naar 40.250, waar werkgelegenheid wordt geboden voor 387.000 banen. Door een groei in volume groeide ook de omzet tot 18,2 miljard euro. Dit maakte Robèr Willemsen bekend voorafgaand aan de opening van de Horecava.

KHN: ‘Horeca wil kansen pakken in gelijk speelveld’
Robèr Willemsen, voorzitter KHN.

Ondanks de groei geeft KHN een belangrijk signaal aan de overheid: ondersteun de horeca door een gelijk speelveld te bewaken. Met duidelijke wet- en regelgeving én goede handhaving ook bij nieuwe aanbieders. KHN presenteerde traditiegetrouw voor de opening van de Horecava de marktontwikkelingen in de horeca en een visie op belangrijke thema’s.

Lees hier het interview met Robèr Willemsen dat onlangs in Misset Horeca verscheen.

Omzet 2017 onder druk

Het aantal horecavestigingen is snel gegroeid. Dit betekent dat de omzet per bedrijf onder druk staat. Ook nieuwe mengvormen (retail & horeca dempen de omzetgroei in 2017. Hier komt bij dat een groot deel van de horecaomzet wordt afgesnoept door bemiddelende websites als booking.com en iens.nl die met hun dominante marktpositie onevenredig hoge percentages rekenen. KHN vindt dat de Autoriteit Consument en Markt dit moet onderzoeken en zonodig ingrijpen, ter bescherming van de consument.

Meldplicht Airbnb

KHN is voorstander van gezonde concurrentie waarbij gelijke regels moeten gelden voor alle horeca-aanbod zoals dus ook paracommerciële instellingen (zoals sportverenigingen en cultuurhuizen) en aanbod dat wordt ontsloten via platforms als Airbnb. Willemsen: ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat de overheden in de omringende landen (vaak strenge) regels hebben gesteld voor Airbnb terwijl de Nederlandse overheid dat (nog?) niet nodig lijkt te vinden Met als gevolg wildgroei, overlast en enorme veiligheidsrisico’s voor consumenten. Wat ons betreft moet er minimaal een meld- of registratieplicht komen van iedere gast die verblijft in een Airbnb.’

Hard maken voor nieuwe alcoholwet

KHN vindt dat er een nieuwe alcoholwet moet komen. KHN wil onder andere ‘het besluit eisen inrichtingen’ moderniseren; het toezicht op de verkoop van alcohol via internet centraliseren; blijvend investeren in de sociale norm ‘geen alcohol onder de 18’. De branchevereniging vindt het niet wenselijk dat er meer mogelijkheden komen om retail te kunnen combineren met alcohol. Ook wil KHN aandacht voor voldoende handhaving is (meer capaciteit) en dat er duidelijke handhaving (lik op stuk) op alle plekken (dus bij verstrekkers maar ook op straat en bij illegale situaties) plaatsvindt.

Eem belangrijk punt voor KHN is het strafbaar stellen. De organisatie vindt dat volwassenen die drank verstrekken aan minderjarigen moeten worden beboet. Minderjarigen die alcoholische drankje doorgeven aan mensen onder de 18 moeten daar een boete van 1300 euro voor krijgen.

‘Wet werk en zekerheid werkt niet’

Er is een forse groei van werkgelegenheid in de horecabranche. Het aantal horecabanen is sinds 2009 met 19% gestegen tot 380.000 in 2016. Willemsen: ‘De uitdaging zit in de nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid; deze zijn te beperkend voor de horecaondernemers. Het aantal contracten bepaalde tijd in een reeks was in 2009 nog 6 in 5 jaren, in 2017 is dat lager: 3 in 2 jaren. In de praktijk is het voor ondernemers te risicovol om medewerkers in vaste dienst te nemen. Ontslag is moeilijk door strikte regels met eenzijdige bewijslast voor de werkgever. Dat geldt ook voor regels en verplichtingen bij ziekte. Wordt een medewerker ziek dan moet je minimaal twee jaar het loon doorbetalen, iets wat voor een kleine ondernemer het einde van bedrijf kan betekenen. Gevolg is dat het aantal vaste banen in de horeca afneemt ten gunste van flexbanen. Wat dat betreft is de wet Werk en Zekerheid ook in de horeca contraproductief, zowel voor medewerkers als ondernemers.’

 Task Force Onderwijs gestart

Het doel van de Task Force is de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de uitstroom verminderen. Dat is een speerpunt voor de komende 3 jaar. Ook de begeleiding tijdens de opleiding door de roc’s kan beter. Die moeten bewaken dat leerlingen een goede opleiding krijgen en niet als goedkope arbeidskracht worden ingezet.’ ‘Ook gaan we stimuleren dat bedrijven meer aan opleiding doen. De norm zou moeten zijn dat bedrijven 1 à 2 procent van de omzet in de opleiding van hun medewerkers steken.’

 

Reageer op dit artikel