nieuws

Personeel in actie voor nieuwe horeca cao

Horeca 20435

Medewerkers uit de horeca komen op Facebook in actie voor een nieuwe horeca cao. 981 mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze KHN oproepen om in actie te komen. ‘We zitten nu al drie jaar zonder cao en onze lonen lopen daardoor minimaal zes procent achter op andere sectoren.’

Personeel in actie voor nieuwe horeca cao

Het protest begint nu nog netjes met een brief richting KHN. De laatste alinea van deze brief heeft een wat minder geduldige toon: ‘Graag zien wij dat er tegen 1 juni 2017 zicht is op een horeca cao. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij als personeel druk op de ketel gaan zetten.’

De vier initiatiefnemers die anoniem willen blijven, maar wel met Misset Horeca gesproken hebben, laten weten dat ze het beu zijn. ‘Ons doel is een beter salaris voor iedereen die werkt in de horeca. Dat het nu zo achterblijft steekt ons ontzetten. En blijkbaar heel veel andere mensen ook want de steun uit de branche voor een nieuwe horeca cao is veel groter dan we verwacht hadden.’actie voor cao horeca

Op Facebook schrijven de actievoerders: ‘Koks, kelners en andere horecamedewerkers zitten nu al 3 jaar zonder cao. Onze lonen lopen daardoor minimaal 6 procent achter op andere sectoren. Het is tijd voor actie!’ klinkt het strijdlustig op de Facebookpagina ‘De nieuwe horeca cao’.

‘Het is tijd voor ons om de werkgevers eens te kietelen, bijvoorbeeld door met honderden collega’s een ludieke actie te organiseren bij KHN in Woerden.’

Op 18 april plaatsten de initiatiefnemers van ‘De nieuwe horeca cao’ een brief aan KHN op de Facebookpagina. Op 20 april rond het middaguur was deze petitie 980 keer ondertekend door medewerkers uit de horeca. De pagina zelf heeft inmiddels 686 volgers en is actief sinds begin april 2017. De initiatiefnemers zeggen de brief (in z’n geheel te zien onderaan dit bericht) te versturen bij 500 of meer ondertekenaars. Dat aantal is ruimschoots bereikt.

Vrijdag 21 april laat De Nieuwe Horeca Cao weten dat de petitie nog steeds ondertekend kan worden. ‘De brief gaat spoedig op de post, maar de petitie blijft gewoon doorlopen. Hoe meer steunbetuigingen hoe sterker wij staan om onze standpunten te onderbouwen.’ De petitie ondertekenen kan hier: ‘De nieuwe horeca cao’.

Reactie KHN

Robèr Willemsen

Robèr Willemsen, voorzitter KHN.

Cees den Bakker laat als woordvoerder van KHN weten dat de brief nog niet naar Woerden is gestuurd (stand donderdag 20 april 14 uur). ‘Maar onze beleidsmensen hebben de actie gezien. Ieder signaal nemen we serieus, maar inhoudelijk kan ik nu nog niet reageren. Of en hoe de actievoerders de brief versturen weten we namelijk niet.’ Dat de brief op Facebook staat is niet voldoende voor KHN om inhoudelijk op de kwestie van een ontbrekende cao te reageren.

De actievoerders laten weten dat ze de brief in de loop van volgende week naar Woerden gaan sturen. ‘We zouden graag over de duizend namen toevoegen om onze actie kracht bij te zetten. Want het is niet zomaar een protestje op Facebook.’ De actievoerders hopen op een gesprek met topmensen van KHN. ‘Wij gaan niet aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe cao. Dit is de voorzet, de bonden moeten het afmaken.’

De brief over het ontbreken van een cao voor de horeca

Aan de voorzitter van
Koninklijke Horeca Nederland

Geachte heer Willemsen,

Deze brief ontvangt u van 500 (of meer) verontruste medewerkers uit verschillende horecabedrijven. Wij menen u deze brief te moeten schrijven omdat wij het beu zijn dat er nog steeds geen Horeca CAO tot stand is gekomen en daar zelfs niet tussen KHN en de vakbonden over onderhandeld wordt.

De laatste Horeca CAO liep af op 1 april 2014. In datzelfde jaar constateerde FNV Horeca dat de lonen in de Horeca sector tot de laagste van Nederland behoorden. Zelfs lonen in bijvoorbeeld de schoonmaak sector lagen toen al beduidend boven het niveau van de Horeca. Helemaal als diverse toeslagen voor onregelmatig werk werden meegeteld. Destijds was het dus al noodzakelijk om middels goede CAO afspraken een inhaalslag te plegen.

Nu zijn we 3 jaar verder. Wij moeten constateren dat het inmiddels meer dan goed gaat met de Horeca. Uit diverse bronnen valt op te maken dat de Horeca flink groeit en de omzetten en winsten stevig toenemen.

Helaas zij de revenuen van deze groei nagenoeg geheel in de zakken van de werkgevers verdwenen. De werknemers in de Horeca hebben er niet van mee mogen profiteren, terwijl wij deze groei door ons werk wel mogelijk hebben gemaakt. Dat vinden wij zeer oneerlijk.

Wat wij ook oneerlijk vinden is dat de werkgevers door middel van het zgn. ‘arbeidsvoorwaardenregeling’ (AVR) eenzijdig de voorwaarden opleggen waartegen wij ons werk moeten doen. En de werkgevers doen dat natuurlijk zo zuinigjes mogelijk.

Zoals gezegd, wij zijn het beu om al 3 jaar zonder CAO ons werk te moeten doen en te zien dat onze achterstand t.o.v. de rest van werkend Nederland alleen maar verder oploopt. Daarom verlangen we van u dat u snel met de vakbonden om tafel gaat om een CAO voor onze sector af te sluiten, waarbij onze arbeidsvoorwaarden weer aansluiting vinden bij de arbeidsvoorwaarden in andere sectoren. Met andere woorden een CAO dus, waarbij een deel van de achterstanden wordt weggewerkt.

Graag zien wij dat er tegen 1 juni 2017 zicht is op zo’n CAO. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij als personeel druk op de ketel gaan zetten.

Hoogachtend,

 

Naschrift redactie:

Leden van het Nederlandse Horeca Gilde hebben wel een eigen cao. Hier vallen ongeveer 500 horecabedrijven onder, waaronder Bastion Hotels, Bagels & Beans en Humphrey’s. In deze cao is echter geen loontabel opgenomen. Bedrijven maken hun eigen loongebouw.

 

Meer over de horeca cao op Misset Horeca

Reageer op dit artikel