nieuws

Actieclub Horeca CAO: ‘We rekenen op een lauwe reactie van KHN’

Horeca 4734

De actievoerders die hun krachten gebundeld hebben onder de noemer ‘De Nieuwe Horeca CAO’ hebben een brandbrief verstuurd naar KHN. Ze verwachten daar echter geen wonderen van. ‘Er is al zo langs niets gebeurd op cao-gebied dat we ook nu rekenen op een lauwe reactie,’ laat de woordvoerder weten.

Actieclub Horeca CAO: ‘We rekenen op een lauwe reactie van KHN’

Hij zegt achter de schermen acties voor te bereiden voor een nieuwe horeca cao. Inhoudelijk wil hij daar nog niets over kwijt omdat dan het verrassingseffect weg is.

Op de vraag waarom de club rekent op een lauwe reactie zegt hij: ‘Er is al zo lang niets gebeurt. Waarom nu wel? Er is nauwelijks beweging tussen de bonden en KHN. KHN lijkt het allemaal prima te vinden dat de horeca tot de slechts betalende sectoren van Nederland behoort.’horeca cao; cao horeca

‘We wachten de inhoudelijke reactie af en afhankelijk daarvan beramen we ons op verdere stappen’, laat de woordvoerder weten. KHN zegt voor eind mei inhoudelijk te reageren. De woordvoerder van de actieclub wil niet met naam en toenaam genoemd worden in de media, maar zijn identiteit is bij Misset Horeca wel bekend. ‘Maar zoals je op Facebook kunt zien, gaan we niet akkoord met 1 of 2 procent loonsverhoging. Daar nemen we echt geen genoegen mee.’

Ruim 1.463 personeelsleden uit de horeca hebben de petitie voor een nieuwe horeca cao op Facebook openbaar ondertekend op de pagina van De Nieuwe Horeca Cao. ‘Dit kan nog steeds, zeggen de actievoerders. ‘Hoe meer mensen we achter ons hebben staan, hoe beter.’ Hij zegt dat medewerkers wel over hun angst voor de baas heen zijn.’

Misset Horeca heeft navraag gedaan bij KHN maar deze organisatie wil niet inhoudelijk reageren op de verwachtingen van de actieclub en op de vraag of deze terecht zijn. Cees den Bakker zegt namens KHN: ‘Zoals eerder gezegd hebben we kennis genomen van de actie, de brief ontvangen en gaan nu niet in op verdere vragen. We hebben toegezegd dat we uiterlijk 1 juni met antwoord komen.’

De reactie van KHN

Beste horecamedewerkers en initiatiefgroep “De nieuwe horeca cao”,

Graag bevestig ik de ontvangst van uw brief waarin u verzoekt voor juni aan te geven of er zicht is op een cao-overleg met vakbonden. Ik zeg u dit toe. Uiterlijk eind mei kom ik hier bij u op terug.

KHN waardeert uw betrokkenheid en inzet zeer. Wij zullen ons zorgvuldig beraden op de inhoud van uw brief, daarbij ook in ogenschouw nemend nieuwe regelgeving uit Den Haag, voortgang formatie en ontwikkelingen in de “polder”.

In onze reactie aan u gaan wij in op uw zorg en uw vragen en uiteraard ontvangt u daarbij ook nadere uitleg.

Met vriendelijke groet,
Robèr Willemsen 
Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland

 

De brief over het ontbreken van een cao voor de horeca

Aan de voorzitter van
Koninklijke Horeca Nederland

Geachte heer Willemsen,

Deze brief ontvangt u van 500 (of meer) verontruste medewerkers uit verschillende horecabedrijven. Wij menen u deze brief te moeten schrijven omdat wij het beu zijn dat er nog steeds geen Horeca CAO tot stand is gekomen en daar zelfs niet tussen KHN en de vakbonden over onderhandeld wordt.

De laatste Horeca CAO liep af op 1 april 2014. In datzelfde jaar constateerde FNV Horeca dat de lonen in de Horeca sector tot de laagste van Nederland behoorden. Zelfs lonen in bijvoorbeeld de schoonmaak sector lagen toen al beduidend boven het niveau van de Horeca. Helemaal als diverse toeslagen voor onregelmatig werk werden meegeteld. Destijds was het dus al noodzakelijk om middels goede CAO afspraken een inhaalslag te plegen.

Nu zijn we 3 jaar verder. Wij moeten constateren dat het inmiddels meer dan goed gaat met de Horeca. Uit diverse bronnen valt op te maken dat de Horeca flink groeit en de omzetten en winsten stevig toenemen.

Helaas zij de revenuen van deze groei nagenoeg geheel in de zakken van de werkgevers verdwenen. De werknemers in de Horeca hebben er niet van mee mogen profiteren, terwijl wij deze groei door ons werk wel mogelijk hebben gemaakt. Dat vinden wij zeer oneerlijk.

Wat wij ook oneerlijk vinden is dat de werkgevers door middel van het zgn. ‘arbeidsvoorwaardenregeling’ (AVR) eenzijdig de voorwaarden opleggen waartegen wij ons werk moeten doen. En de werkgevers doen dat natuurlijk zo zuinigjes mogelijk.

Zoals gezegd, wij zijn het beu om al 3 jaar zonder CAO ons werk te moeten doen en te zien dat onze achterstand t.o.v. de rest van werkend Nederland alleen maar verder oploopt. Daarom verlangen we van u dat u snel met de vakbonden om tafel gaat om een CAO voor onze sector af te sluiten, waarbij onze arbeidsvoorwaarden weer aansluiting vinden bij de arbeidsvoorwaarden in andere sectoren. Met andere woorden een CAO dus, waarbij een deel van de achterstanden wordt weggewerkt.

Graag zien wij dat er tegen 1 juni 2017 zicht is op zo’n CAO. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij als personeel druk op de ketel gaan zetten.

Hoogachtend,

Reageer op dit artikel