nieuws

Voorzichtige toenadering tussen KHN en vakbonden over nieuwe horeca cao

Horeca 3791

KHN en de vakbonden FNV en CNV gaan verkennende gesprekken voeren om te kijken of er een basis is voor nieuwe cao-onderhandelingen. ‘Die basis om dat te doen was er afgelopen periode niet en nu wel,’ zegt KHN-woordvoerder Bernadet Naber. Actiegroep De Nieuwe Horeca Cao is bang dat de gesprekken tot niets leiden en zegt ‘de druk op de ketel te houden’.

Voorzichtige toenadering tussen KHN en vakbonden over nieuwe horeca cao

Zowel FNV Horeca als KHN benadrukt dat er nog geen sprake is van concrete onderhandelingen voor een nieuwe horeca cao.  KHN-woordvoerder Bernadet Naber: ‘De onderhandelingspartijen drinken koffie met elkaar. Dat is de eerste stap. Een garantie dat er een nieuwe horeca cao komt, kan ik niet afgeven.’

De horeca zit al sinds april 2014 zonder cao. Marco Bouma van FNV Horeca noemt het positief dat partijen weer met elkaar om tafel zitten. Waarom dat de afgelopen drie jaar niet kon, kan hij niet benoemen. ‘Nu kampt de branche met een aantal problemen die je alleen in gezamenlijkheid kunt oplossen,’ zegt Bouma tegen Misset Horeca. Hij doelt op issues als flexibiliteit, opleiding en krapte op de arbeidsmarkt.

In april 2017 publiceerde de actiegroep De Nieuwe Horeca-Cao een petitie op Facebook waarin ze KHN opriep om tot een nieuwe cao te komen. Ruim 1700 horecamedewerkers ondertekenden deze petitie waarin de actiegroep vroeg om voor 1 juni te reageren. Dat deed KHN vandaag, 31 mei.

Dat de verhoudingen nog broos zijn, blijkt uit zowel de voorzichtige formulering van Naber als van Bouma. Naber: ‘Er zijn veel belangen mee gemoeid’ en Bouma noemt het ‘aftasten en verkennen. Echt in de oriëntatie-fase.’

Reactie actiegroep De Nieuwe Horeca Cao
‘druk op de ketel houden’

De woordvoerder van de actiegroep De Nieuwe Horeca Cao noemt de reactie van KHN tevens ‘Heel voorzichtig’. ‘Het is egeltjesgedrag. We zijn bang dat de gesprekken tot niets leiden. Maar een klein succesje is het wel dat de partijen weer met elkaar in gesprek zijn. De eerste reacties van onze achterban duiden er ook op dat de werknemers bang zijn dat het weer niets oplevert.’ Hij verzekert dat de groep ‘de druk op de ketel houdt’. ‘Hier blijft het wat ons betreft niet bij. Ook al zijn wij zelf geen gesprekspartner. Op de suggestie van Misset Horeca-columnist Radboud Bergevoet dat personeelsleden zelf met hun werkgever om tafel moeten voor loonsverhoging, reageert de woordvoerder van de actiegroep niet positief. ‘Dan krijgen alleen de mensen met een grote mond een loonsverhoging. De sterken. En niet de mensen die wat meer bescheiden zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn.’

 

De volledige reactie van KHN-voorzitter Robèr Willemsen luidt:

Beste horecamedewerkers en initiatiefgroep De Nieuwe Horeca-cao,

Eind april zond u ons een brief met uw zorgen en een verzoek aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om met de vakbonden om tafel te gaan om een cao voor de horeca af te spreken. Zoals toegezegd hebben wij contacten gehad met verschillende partijen, ook met de vakbonden, zodat we u hierover voor 1 juni 2017 kunnen berichten.

Zicht op cao-overleg
KHN ziet de mogelijkheid om met de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen te verkennen of en hoe we tot een horeca breed gedragen cao kunnen komen. Uitgangspunten voor dit overleg zijn dat een cao goed toepasbaar moet zijn en ruimte moet bieden voor maatwerk, dat ook door de kleinere bedrijven is toe te passen. Natuurlijk met flexibiliteit rond seizoenen en andere pieken en dalen in het werkaanbod en met garanties voor medewerkers.

Vervolg en communicatie
KHN zal verder hierover communiceren volgens de afspraken met de vakbonden. Dat is ook logisch want het vervolg is niet een zaak van KHN alleen.

Robèr Willemsen
Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland

Nederlandse Horeca Gilde

Leden van het Nederlandse Horeca Gilde hebben wel een eigen cao. Hier vallen ongeveer 500 horecabedrijven onder, waaronder Bastion Hotels, Bagels & Beans en Humphrey’s. In deze cao is echter geen loontabel opgenomen.

Leestip:
Lees meer over de cao-perikelen op MissetHoreca.nl.

Reageer op dit artikel