nieuws

Tienduizenden vacatures open voor leerlingen mbo horeca

Horeca 1674

Werkgevers zitten te springen om jongeren met een mbo-opleiding (middelbaar beroepsonderwijs). Met name in de horeca, zorg, techniek en logistiek staan op dit moment tienduizenden vacatures open, zo blijkt uit onderzoek van UWV en SBB.

Tienduizenden vacatures open voor leerlingen mbo horeca
Paolo Bouman

Tussen september vorig jaar en februari dit jaar ontstonden 214.000 vacatures op mbo-niveau. In het vierde kwartaal van 2016 lag het aantal vacatures zelfs 26% hoger dan in het vierde kwartaal van het jaar ervoor.

Michaël van Straalen, voorzitter van SBB: ‘Als we de groeipotentie in Nederland maximaal willen benutten, is het echt noodzakelijk dat we studenten motiveren om de kansen te grijpen die nu in het mbo voor het oprapen liggen.’

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Werkgevers zitten te springen om mensen met een mbo-diploma. Ton Heerts, duovoorzitter SBB, voegt toe: ‘De behoefte aan vakmensen groeit. Dat maakt het des te belangrijker dat studenten kiezen voor onderwijs waarin hun talenten het best tot hun recht komen. In veel gevallen is dat in het mbo. Bedrijfsleven, onderwijs én overheid hebben dus de gezamenlijke opdracht om jongeren weer te enthousiasmeren voor het mbo.’

>>Landelijke aandacht voor kokstekort

Kansen inzichtelijk gemaakt

Per regio en per opleidingsniveau is door SBB inzichtelijk gemaakt waar de kansen liggen. Zo hebben jongeren op mbo-niveau 2 goede baankansen als zij kiezen voor een opleiding tot kok, monteur mechatronica of logistiek medewerker. Op niveau 3 is veel behoefte aan verzorgenden IG, verkoopspecialisten en begeleiders in de gehandicaptenzorg. Voor niveau 4 zijn verpleegkundige, manager retail en technicus engineering de beroepen met goede baankansen.

25000leerbanen.nl

Bedrijven hebben niet alleen behoefte aan afgestudeerde vakmensen, maar staan ook te springen om gemotiveerde studenten die ze, samen met het mbo, zelf kunnen opleiden. Voor het eerst in jaren groeit het aantal studenten met een leerbaan. Leren in de praktijk (bbl) wint weer aan populariteit. Tussen 2011 en 2016 daalde het aantal studenten met een leerbaan in Nederland van 154.000 naar 96.000. Dit studiejaar ziet SBB dat aantal weer stijgen naar 101.000. Er zijn bovendien veel openstaande leerbanen.

>>Video: drie sterchefs over overuren en het dreigend tekort aan koks

Minder WW-uitkeringen

Uit de cijfers van UWV blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar in de eerste vier maanden van 2017 met bijna een kwart is afgenomen vergeleken met een jaar geleden. UWV verstrekte in deze periode 24.000 nieuwe WW-uitkeringen, 7.000 minder dan in dezelfde periode in 2016. De afname was het grootst vanuit de bouwnijverheid, de detailhandel en de zorg- en welzijnssector. Alleen vanuit de industrie was sprake van een lichte stijging van de WW-instroom. In deze sector is al jaren sprake van banenkrimp.

>>Horecapersoneel gezocht: 5000 koks

Reageer op dit artikel