nieuws

SVH: oplossing voor vervallen diploma Sociale Hygiëne

Horeca 8045

Door een wetswijziging in 2015 zijn oude diploma’s Sociale Hygiëne vervallen. Maar om een drankverstrekkend horecabedrijf te zijn, is een diploma Sociale Hygiëne essentieel. Want zonder dit diploma én de registratie ervan, wordt geen Drank- en Horecavergunning afgegeven.

SVH: oplossing voor vervallen diploma Sociale Hygiëne

SVH biedt medewerkers en ondernemers met een ‘vervallen’ diploma Sociale Hygiëne de mogelijkheid om hun oude diploma om te zetten in het huidige diploma SVH Sociale Hygiëne. Dat kan alleen met de juiste bewijsstukken en tot 1 mei 2018. Tot die datum geldt een overgangsperiode. Het omzetten van een diploma kost 58 euro inclusief btw.

Sinds 2011 geldt dat iedereen die een Drank- en Horecavergunning wil aanvragen bij de gemeente, ingeschreven moet staan in het Register Sociale Hygiëne. Dat is een landelijk register waarin iedereen die voldoet aan de eisen van Sociale Hygiëne is bijgeschreven. Vroeger gaf bijvoorbeeld een diploma van de Middelbare Hotelschool  recht op bijschrijving in het Register. Dat is nu niet meer het geval.

Gemeentes raadplegen dit register bij het verstrekken van een Drank- en Horecavergunning. Is iemand niet in het register opgenomen, dan kan de Burgemeester geen Drank- en Horecavergunning afgeven of iemand niet bijschrijven als leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning van een drankverstrekkend bedrijf.
Als bewijs van inschrijving in het register geldt de zogenaamde Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne die wordt afgegeven door de Landelijke Examencommissie van SVH (LEC-SVH).

Oud diploma sociale hygiëne in 2015 vervallen

Medio 2015 heeft staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Drank- en Horecawet het bijschrijven in het register aangescherpt. Met als gevolg dat er nu nog veel mensen in de branche werken die niet meer in het register staan.
Ze werken als eigenaar of leidinggevende op basis van oude diploma’s die voorheen wel, maar nu geen recht meer geven op bijschrijving in het register.
Vaak hadden deze mensen al een zaak of een leidinggevende functie voordat de verplichting er kwam om in het register te staan. Voor die mensen is er een overgangsperiode overeengekomen. Hierdoor wordt voorkomen dat lopende vergunningen mogelijkerwijze worden stopgezet of dat iedereen alsnog een examen SVH Sociale Hygiëne moet doen.

Overgangsperiode tot 1 mei 2018

Voor medewerkers en ondernemers met een inmiddels oud diploma biedt SVH de mogelijkheid om op basis van hun oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen, zodat ze hiermee op de juiste wijze in het Register Sociale Hygiëne worden opgenomen.
Dat moet voor 1 mei 2018 gebeuren aangezien de gemeente daarna de Drank- en Horecavergunning kan intrekken bij aanvraag van een verlenging of om een nieuwe zaak te openen. Ook moeten de juiste bewijsstukken overhandigd worden, zodat SVH kan bepalen of een oud diploma recht geeft op het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne.

Hoe kom ik in het register Sociale Hygiëne?

Op 23 juni 2015 is door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Drank- en Horecawet (hierna; DHW) bepaald dat er twee bewijsstukken zijn die recht geven op een bijschrijving in het Register:

  1. Het eerste betreft de genoemde Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne afgegeven door de LEC-SVH. Hiervoor moet je beschikken over het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Op basis van het diploma volgt bijschrijving en ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.
  2. Het tweede bewijsstuk is de zogenaamde Verklaring van vakbekwaamheid afgegeven vóór 31-12-1995. Dit betreft het zogenaamde artikel 41: een verklaring van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 41 van de DHW zoals dit artikel luidde in 1995. Iedereen die op 31-12-1995 een diploma had dat gelijk gesteld is aan de eisen van sociale hygiëne, zoals die golden in 1996, wordt nog steeds door de LEC-SVH bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Voor het aanvragen van het SVH Diploma Sociale Hygiëne wordt € 58,- (inclusief 21% btw) in rekening gebracht.

 Welke diploma’s komen in aanmerking?

Van een groot aantal diploma’s heeft SVH onderzocht of deze in aanmerking komen voor een SVH Diploma Sociale Hygiëne. SVH heeft onderstaande deze stappen gezet om te bepalen of een oud diploma recht geeft op een SVH Diploma Sociale Hygiëne:

  • het oude diploma moet gebaseerd zijn op een opleiding tot gastheer/gastvrouw, manager/ondernemer horeca (mbo/hbo) of aan horeca verwante opleiding.
  • de eindtermen, competenties of werkprocessen van het oude diploma worden vergeleken met de eindtermen Sociale Hygiëne zoals die door de LEC-SVH zijn vastgesteld. De eindtermen vind je hier: http://www.svh.nl/examens/eindtermen.html
  • wanneer 60% of meer van de eindtermen van Sociale Hygiëne voorkomen in de eindtermen, competenties of werkprocessen van het oude diploma, dan komt het oude diploma in aanmerking voor het SVH Diploma Sociale Hygiëne.

 

Reageer op dit artikel