video

Videoreportage Lekker

Horeca

Het aantal nieuwe SVH Meesterkoks zal dit jaar niet verder stijgen. Dat voorspelt Jasper van Almenkerk, secretaris van afdeling SVH Meesterkoks van het Horeca Branche Instituut. Met Martin Kruithof en Raymond Prinsen blijft de teller dit jaar op twee staan.

En dat is opvallend, omdat 2004 zo veelbelovend begon. Twee nieuwe meesterkoks in het eerste kwartaal, terwijl het gemiddelde het afgelopen decennium op 3,3 per jaar staat. Waarom dan niet pakweg acht nieuwe meesterkoks dit jaar? ‘Er zit voldoende in de pijplijn, maar niet meer dit jaar’, aldus Van Almenkerk. ‘We moeten niet forceren. Vergeet niet dat het zo’n drie jaar duurt, voordat we een test afnemen. Er gaat een hele intensieve periode aan vooraf. We hebben voldoende kandidaten gehad, maar niet iedereen kookte meesterlijk genoeg.’

Van Almenkerk voorspelt wel twee nieuwe SVH Meesterijsbereiders binnenkort (‘binnen nu en twee maanden’). Ook wordt dit jaar de eerste SVH Gastronoom benoemd. Het totaal aantal SVH Meesterkoks is sinds de invoering in 1980 gestegen tot 113. In de eerste jaren lag het aantal nieuwe meesterkok beduidend hoger dan in de laatste tien jaar. Topjaar was 1985. Toen legden tien koks hun proef succesvol af.

Tijdens het eerste Jaarfestijn van het Gastvrijheidsgilde in Groot Paardenburg in Ouderkerk a/d Amstel zijn maandag 26 april de versierselen van de nieuwe titel SVH Meestergastronoom voor het eerst uitgereikt. De titel SVH Meestergastronoom is een samenvoeging van de titels SVH Meestergastheer/-vrouw en SVH Wijnmeester. Thérèse Boer, zelf draagster van beide titels én president van het Gastvrijheidsgilde, nam het eerste lint in ontvangst uit handen van Ben Rijgersberg, directeur van het HorecaBranche Instituut.

Samenvatting aanmeldingsprocedure SVH Meesterkok

1. Oriëntatiefase:

U heeft tenminste tien jaar ervaring in restaurant(hotel)keukens, u heeft gewerkt in de keukens van verschillende gereputeerde restaurants en u heeft de eindverantwoordelijkheid over een huidige Nederlandse restaurantkeuken.

2. Informatiefase :

U vraagt de schriftelijke informatie aan over de SVH Meesterproef met onder meer de “Algemene richtlijn voor de opbouw van het dossier meesterproef SVH Meesterkok” met de eisen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een uitnodiging voor het adviesgesprek. Indien u voor uzelf vaststelt dat u aan alle eisen voldoet kan de volgende stap worden gezet.

3. Aanmeldingsfase

U zendt uw cv met diploma’s, getuigschriften en motivatie naar het secretariaat van de CMP.Het secretariaat beoordeelt op uw cv compleet is en of u voldoet aan de formele toelatingseisen.

4. Adviesfase

Uw aanmelding is gehonoreerd en u wenst in aanmerking te komen voor het adviesgesprek.Het secretariaat van de Commissie legt uw dossier voor aan de CMP, die het dossier doorneemt en op basis van de toegezonden informatie vaststelt of u een potentiële SVH Meesterkok bent.

5. Toelatingsfase

U wordt door de CMP uitgenodigd in Zoetermeer voor een adviesgesprekmet de commissie. In dit gesprek met de commissie wordt uw cv met u doorgenomen en wordt u in de gelegenheid gesteld uw motivatie voor het verwerven van de titel toe te lichten.

6. Proeffase

U legt in uw eigen bedrijf de meesterproef af in aanwezigheid van de Plaatselijke Commissie Meesterkok (PCM). Deze start ‘smorgens en eindigt met een ‘meesterljk’ diner.

Video

Reageer op dit artikel