video

Trainen voor Bocuse d’Or

Horeca

Dit jaar heeft de organisatie van het Hospitality Career Event besloten om het evenement op 28 mei geen doorgang te laten vinden. Het evenement biedt al zes achtereenvolgende jaren een ontmoetingsplaats voor studenten en bedrijven uit de hospitality branche. Echter op deze dag zal Meeting Plaza Maarssen niet ‘the perfect setting’ zijn voor studenten die zich actief willen oriënteren op een carrière in de gastvrijheidindustrie.

Door een gebrek aan animo vanuit het bedrijfsleven blijkt het dit jaar helaas niet mogelijk om het succes van de voorgaande edities van het Hospitality Career Event te evenaren of zelfs te overtreffen. Een evenement als dit, georganiseerd vóór en dóór de gastvrijheidindustrie, is begrijpelijkerwijs voor een groot deel afhankelijk van de steun vanuit de branche zelf. Tijdens een intensieve voorbereidingsperiode is gebleken dat de behoefte vanuit het werkveld voor een dergelijk evenement afdoende aanwezig is.

“Het enthousiasme en de medewerking van zowel docenten als studenten was overweldigend. Echter een formule gericht op communicatie en informatieoverdracht zonder evenwichtige opkomst van beide partijen streeft zijn doel voorbij”, aldus de organisatie. Om toch invulling te geven aan de behoefte van alle geïnteresseerde studenten om in contact te komen met de meest inspirerende werkgevers binnen onze branche, zal de organisatie van het Hospitality Career Event zich nu buigen over heen vernieuwd concept, waarmee op hernieuwde wijze nog invulling wordt gegeven aan arbeidsmarktcommunicatie binnen en buiten de hospitality branche. Graag houden wij op de hoogte wanneer dit concept concrete vormen heeft aangenomen.

Video

Reageer op dit artikel