video

Stellingen voor Jeu Claes (2)

Horeca

Vakbonden en werkgevers in de catering hebben een CAO afgesloten voor een half jaar. De 21.000 werknemers krijgen in december een eenmalige uitkering van 1,25 procent, als het ziekteverzuim tussen oktober 2003 en oktober 2004 binnen de perken blijft. Stijgt het verzuim in die periode, dan leveren de werknemers in 2005 één roostervrije dag in.

Afspraken over VUT of prepensioen en arbeidsongeschiktheid hebben bonden en werkgevers niet gemaakt, omdat die afhankelijk zijn van de uitkomsten van het overleg tussen de sociale partners en het kabinet. De CAO loopt van 1 juli tot en met 31 december 2004.

Video

Reageer op dit artikel