artikel

Reputatie lokt horecapersoneel

Hotel

De mate waarin een bedrijf aantrekkelijk is voor mensen om te werken, wordt met name bepaald de reputatie van het bedrijf. Dit schrijft Frans Hazen, hotelondernemer en voorzitter van de Sector Hotels KHN.

Reputatie lokt horecapersoneel

‘Reputatie niet uitsluitend in de zin van de kwaliteit van het te leveren product of de te leveren dienst, maar ook als fijne werkplek voor het personeel. Een goede reputatie kweek je niet door personeel continue af te beulen en te betalen naar de basisgrenzen welke in de CAO staan voorgeschreven. Nadruk op een goed personeelsbeleid is op dit moment voor bedrijven zeker aan te bevelen met het oog op de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Deze krapte wordt nog verstrekt indien mensen door een slechte ervaring hun (horeca)vak de rug toekeren.

In de 24 jaar dat ik eigenaar ben van Hotel De Draak in Bergen op Zoom, heb ik nagenoeg geen problemen gehad om aan vakbekwaam personeel te komen. Hier moet uiteraard wel iets voor worden gedaan.

Je moet je personeel goed opleiden en inwerken. Belangrijk is ook om er voor te zorgen dat je personeel voldoende tijd heeft om een sociaal leven op te bouwen, wat in de horeca vaak een probleem is (als andere mensen uitgaan, moet je personeel werken).

De salariëring moet in verhouding staan met de verantwoordelijkheden die de medewerkers dragen binnen de organisatie, de uren die zij werken en de vakbekwaamheid die de medewerkers binnen de organisatie ten toon spreiden. Een periodieke beoordeling (functioneringsgesprekken) is erg belangrijk voor het eventueel bijsturen van het personeel.

Heb je eenmaal goede en enthousiaste mensen om je heen (werken in de horeca is nu eenmaal populair, vooral bij jongeren en studenten om wat bij te verdienen), dan is het een kwestie van je mensen met respect behandelen, ze hun eigen verantwoordelijkheid geven en de mogelijkheid bieden zich verder in hun vak te (laten) bekwamen.

Dit kan op kosten van het bedrijf, indien de opleiding relevant is voor de functie.

Buiten een goede salariëring zijn er nog andere manieren om je blijk van waardering gestalte te geven. Enkele voorbeelden zijn extra pensioenrechten, afzien van de wachtdag bij ziekte, fiets van het bedrijf of een reële reiskostenvergoeding. Collega-ondernemers die nu denken dat ik een baard en een mijter heb, vergissen zich.

Ook met kleine dingen kun je het personeel motiveren. Een schouderklopje op zijn tijd, eens een keer uit eten gaan bij een collega-restauranthouder kan ook zeer motiverend werken en kan een goede band en verstandhouding scheppen danwel versterken.

Laat ze zelf hun dienstroosters invullen in overleg met elkaar, ik heb nog nooit misbruik van deze vrijheid geconstateerd!!!

Binnen De Draak is het personeelsverloop erg laag. Een groot aantal van mijn medewerkers is al langer dan 15 jaar in dienst.

Ook dit is een voordeel van een goed personeelsbeleid. Een ander voordeel van goed gemotiveerd personeel is een laag verzuim door ziekte en een grotere werklust.

Naar mijn mening zullen bedrijven met een slecht personeelsbeleid zichzelf in de voet schieten. Zij krijgen een slechte reputatie waar het beschikbare personeel zeker niet zal gaan solliciteren indien een vacature ontstaat. Integendeel, zij geven de bedrijfstak een slechte naam waardoor jonge medewerkers worden afgeschrokken om verder te gaan in het horecavak volgens mij een van de mooiste beroepen ; werken met mensen voor mensen!!!

Toen ik las dat een chef -kok van 35 jaar met 1800 euro netto in de maand werd afgescheept, zat ik me plaatsvervangend dood te schamen.

Dit moest me echt van het hart, ik vind dit vak te mooi om het imago ervan door anderen naar de bliksem geholpen te zien worden.’

Reageer op dit artikel