blog

Nieuwe kansen dankzij ketenhotels

Hotel

Misset Horeca melde een tijdje terug dat 65 procent van de hotels in ons land onderdeel van een keten uitmaken. Zal dit door sommige hoteliers als een bedreiging worden gezien, anderen zullen dit toejuichen.

Nieuwe kansen dankzij ketenhotels

Ik heb het dan over hoteliers met een onafhankelijke status. Natuurlijk moeten wij ook naar ontwikkelingen in andere sectoren kijken. De kruidenier, groenteboer en melkboer heeft voor een groot deel zijn winkel moeten sluiten door de opkomst van ketens zoals Albert Heijn, Vomar, Dekamarkt en anderen.

Toch gaat het vergelijk niet op. Winkeliers verkopen voor een belangrijk deel waren. Dezelfde waren die wij ook in de supermarkt vinden en dan vaak nog goedkoper ook.

Hotels verkopen echter geen bedden en badkamers. Natuurlijk zijn er mensen die alleen een bed en een badkamer willen. De meeste mensen kiezen echter hotels uit om de sfeer en de beleving. Natuurlijk doen ook hotelketens hier onderzoek naar en proberen om hierop in te spelen door het scheppen van verschillende formules binnen hun groep. Door een standaardisatie van hun kwaliteit slagen zij er in een grote groep gasten aan zich te binden.

Toch liggen hier grote kansen voor individuele hotels. Er zullen altijd gasten zijn die niet gediend zijn van het vaak uniforme product en procedures van ketens. De persoonlijke aandacht die ketens bieden komt vaak uit de koker van een hoofkantoor en mist dan spontaniteit.

Individuele hotels worden minder gedreven door ‘shareholders value’ en zijn vaak kleinschaliger. Daardoor kunnen zij zich beter en sneller toeleggen op de wensen van de gasten. Een vereiste is wel dat zij financieel gezond zijn en bij de tijd blijven wat betreft de ‘hardware’ en de ‘software’. Voldoen zij aan die eisen dan kunnen zij zeer succesvol zijn. Slagen zij er niet in dan zullen sommige ketens op de loer liggen voor een overname.

Reageer op dit artikel