blog

Het Stenen Tijdperk – Vroeger was alles beter

Hotel

Interessant artikel, dat van Radboud Bergevoet in Misset Horeca 20 (15 november), over het ‘einde’ van het asset-light tijdperk. De laatste zin vat de teneur van het verhaal goed samen: volgens Accor-bestuurder Caro van Eekelen is asset-light ‘weggegooid geld’.

Het Stenen Tijdperk – Vroeger was alles beter

Er valt in mijn optiek wel het een en ander aan te merken op het artikel. Ten eerste: het gelijkstellen van ‘huren is beter dan hebben’ aan ‘asset-light’ dekt maar een deel van het verhaal én is bovendien deels onjuist. De argumentatie voor huren boven hebben zou de volgende zijn: het in bezit hebben van onroerend goed leidt alleen maar tot hoge vaste lasten, en dat gekoppeld aan de onzekere opbrengsten … nee, dan kun je maar beter die stenen verkopen. Maar hoge vaste lasten en onzekere opbrengsten heb je óók bij huren. Zoals in het artikel al wordt gesteld waren de huurbedragen vaak én hoog, én vast, én voor jarenlang afgesproken. Internationale accounting regels dwingen sommige operators dan ook nog eens die huurcontracten te activeren, dus het pand én de bijbehorende langlopende verplichtingen op de balans te zetten. Asset-heavy dus, niet light.

Écht asset-light gaat niet zozeer om het al dan niet bezitten van louter de stenen als wel om het eigendom van de P&L. Juist dát willen de grote jongens uit de VS of UK niet. Of liever gezegd: dat willen hun aandeelhouders niet. Die willen een fee-based business model, waarbij het ondernemingsrisico grotendeels bij de eigenaar van de exploitatie ligt. En daarom zijn die ketens de afgelopen jaren niet alleen sale-and-lease-back, maar (zoals het artikel ook meldt) sale-and-manage-back, of (nog meer asset-light) sale-and-franchise-back constructies aangegaan.

De opgevoerde Nederlandse ketens en Accor mogen dan kennelijk wel brood zien in vastgoed, maar de Marriotts en de Starwoods zie ik toch echt niet 180 graden draaien richting het stenen tijdperk. En voor zover het artikel al suggereert dat we terug gaan naar oude vertrouwde waarden (het ademt voor mij wel een beetje de sfeer van ‘Vroeger was alles beter’) wordt dat door andere marktontwikkelingen gelogenstraft. Zie de opkomst van variabele leases, of hotels waarbij stenen, exploitatie, management en merk elk in verschillende handen zijn. Volop innovatie dus.

Reageer op dit artikel