blog

Shortstay en studentenhuisvestiging

Hotel

Het wordt al een paar jaar geroepen, maar pas nu lijkt de strijd om de shortstaygast echt los te barsten, althans in Amsterdam.

Shortstay en studentenhuisvestiging

De stad heeft, bij monde van de wethouder Economische Zaken, dan ook nadrukkelijk de wens uitgesproken voor meer accommodatie gericht op die gasten: de expats en andere zakelijke gasten die hier één tot enkele maanden een plek zoeken om te wonen.

De AirBnB’s en Wimdu’s van deze wereld worden verguisd, maar tegelijkertijd is het type accommodatie dat zij bieden razend populair. Dus springen steeds meer handige hoteliers op die markt. Zowel van – nu nog – kleinschalige concepten, als Yays en Zoku, als de appartementen- en suitehotels van grote ketens. Starwood opende al een Element, Accor ging eerst naar Den Haag met Novotel Suites en kijkt belangstellend naar Amsterdam. Of Yays en Element te vergelijken zijn, is niet aan mij om te beoordelen. Wel bedienen ze in de basis dezelfde trend: shortstay.

En dan is er nog de nieuw ontdekte doelgroep: studenten. Hans Vugts was met Casa400 pionier in het combineren van studentenhuisvesting en hotel, nu borduren The Student Hotel en Hotel Jansen daarop verder. Al kun je de vraag stellen of Hotel Jansen wel een hotel is. Op de site staat immers te lezen: Not for tourists. Die groep wil Charlie MacGregor nadrukkelijk wél in zijn Student Hotel. Al was dat niet vanaf dag één de bedoeling, zegt hij verderop in deze uitgave. Zo zie je maar, een concept moet soms ook onder je handen groeien. Het idee waarmee je begon, staat niet zelden ver af van waar je mee eindigt. Deze gedachte koestert Peter Heule van Yays, die eigenlijk zonder volledig uitgekristalliseerd concept gewoon openging, en nog elke dag dat concept bijschaaft.

Mooie voorbeelden van waar het heen kan gaan met onze branche. De klassieke definitie van een hotel verdwijnt, maar wat blijft is de voortdurende drive gasten een verblijf te bieden dat zo aangenaam mogelijk is en zo nauw mogelijk aansluit bij hun wensen.

Reageer op dit artikel