nieuws

Damrak twijfelt over vertrek omstreden horecafamilies

Hotel

De Ondernemersvereniging Damrak in Amsterdam twijfelt of de omstreden horecafamilies Barazani en Barzilai daadwerkelijk vertrekken. Voorzitter René Wildeman verwacht een juridische strijd tussen de familie en de gemeente, nu op grond van de wet Bibob vier horecazaken niet door de screening zijn gekomen.

Damrak twijfelt over vertrek omstreden horecafamilies

De overheid schijnt bewijzen te hebben die het rechtvaardigen om ondernemingen van de familie Barazani te sluiten in het kader van de Bibob-wetgeving, schrijft Wildeman. ‘Of dit daadwerkelijk plaats gaat vinden moet ik nog zien, want er zal ongetwijfeld een juridische strijd volgen.’

Rene Wildeman is naast voorzitter van de Ondernemingsvereniging Damrak ook lid van het dagelijks bestuur van de Ondernemersvereniging AmsterdamCity, maar bovenal general manager van Hotel Amsterdam-De Roode Leeuw, misschien wel het bekendste horecabedrijf aan het Damrak.

Wildeman: ‘Mochten de families Barzilai en Barazanni inderdaad vertrekken, dan zou dat de deur openen voor herontwikkeling van het gebied volgens de plannen die in het project 1012 zijn vastgesteld’.

Criminogene activiteiten

Project 1012 is een project met als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan het Damrak, het Rokin en het Wallengebied. Doel is om de criminogene (crimineel gedrag aantrekkende activiteiten, red.) activiteiten te weren.

Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Amsterdam de vergunningen van het Delta Hotel, hotel De Korenaer, hotel De Keizerhof en restaurant Silicio heeft ingetrokken.

Wildeman laat weten dat de straat momenteel verloederd is en dat er een aantal bedrijven is gevestigd die niet erg geïnteresseerd zijn in kwaliteit. Het doel is om het gebied van het Centraal Station tot aan het Weteringcircuit opnieuw in te richten nadat de boor van de Noord-Zuidlijn gepasseerd is. De veelbesproken Noord-Zuidlijn heeft te kampen met forse vertragingen en financiële en bouwtechnische tegenslagen.

‘Het Damrak moet een kwaliteitsimpuls krijgen om de enorme hoeveelheid bezoekers vanuit het CS via het Damrak de stad in te trekken’, stelt Wildeman.

Reageer op dit artikel