nieuws

Goede doel Ontbijt in Wageningsche Berg

Hotel

Stichting Downsyndroom organiseert een Goede Doel Ontbijt in Hotel de Wageningsche berg. Dit om de beeldvorming over het downsyndroom te verbeteren en om geld in te zamelen.

Goede doel Ontbijt in Wageningsche Berg

Het ontbijt is op 28 maart in de Wageninsche Berg. Tijdens het ontbijt vertellen gastsprekers iets over hun ervaringen met het onderwerp.

Stichting Downsyndroom zet zich in voor de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en volwassenen met het Downsyndroom, met name op gebied van gezondheid, opvoeding en integratie in de maatschappij.

De opbrengst van het ontbijt komt ten gunste van de stichting.

Reageer op dit artikel