nieuws

Energy Village Hotel kampt met lege kamers

Hotel

Het Energy Village Hotel bij Uithuizen kampt met een veel te lage bezetting. Van de 400 kamers zijn er slechts 60 bezet. Het hotel is bedoeld voor de honderden buitenlandse bouwvakkers die in de Eemshaven de kolencentrale voor RWE bouwen.

Energy Village Hotel kampt met lege kamers

Anders dan concurrent Nuon heeft RWE geen contract afgesloten voor de opvang van zijn werknemers op één centrale plek. De Nuon-mensen verblijven in een hotel in Wagenborgen.

De RWE-medewerkers moeten zelf onderdak zoeken, maar vinden volgens de exploitant elders goedkopere logeeradressen. Dit zegt de exploitant in een videointerview met RTV Noord.

De gemeente Eemsmond is verbaasd dat zo weinig buitenlandse werknemers uit de Eemshaven de weg naar het Energy Village Hotel in Uithuizen weten te vinden.

Het hotel is speciaal gebouwd voor de bouwvakkers van de RWE centrale, mede op aandringen van de gemeente Eemsmond. Burgemeester Marijke van Beek is daar verbaasd over maar ze verwacht op termijn wel grotere toeloop.

Reageer op dit artikel