nieuws

KVK: Gebruik toeristenbelasting volledig voor toerisme en recreatie

Hotel

In de onlangs door de Kamer van Koophandel Den Haag uitgebrachte toekomstvisie ‘Tempo in de Topregio’ is toerisme en recreatie (leisure) als speerpuntcluster opgenomen. Dit omdat de KvK inziet dat T&R een kansrijke economische sector is. Om voldoende budget voor de sector te houden, vindt de Kamer dat de toeristenbelasting structureel en volledig gebruikt moet worden voor activiteiten op T&R-gebied.

KVK: Gebruik toeristenbelasting volledig voor toerisme en recreatie

Zodoende krijgt de toeristenbelasting dus het karakter van een doelbelasting telt de Haagse Kamer. ‘De toeristenbelasting mag niet gebruikt worden om de algemene kas mee te spekken. De gesignaleerde verschuiving van een actieve naar een voorwaardenscheppende rol van de gemeenten past in de huidige tijdgeest. Deze verschuiving impliceert dat de trekkersrol meer bij het bedrijfsleven wordt gelegd.’

Achterstand

‘Dit vereist wel dat bedrijven de ruimte krijgen om die rol op te pakken. Daarnaast vraagt dit om structureel overleg met het bedrijfsleven’, betoogt de Kamer, die daar aan toevoegt dat juist de regio Den Haag achterblijft vergeleken bij het landelijk niveau. ‘De gemeenten in de KvK-regio Den Haag zijn in vergelijking met drie jaar geleden beleidsmatig actiever geworden op toeristisch-recreatief gebied, maar zijn nog steeds minder actief dan gemiddeld in Nederland.’

Rapport

Die laatste mededeling is gebaseerd op een benchmarkonderzoek naar het toeristisch-recreatieve beleid van de gemeenten in de regio. Het eerste exemplaar ervan werd onlangs op landgoed De Keukenhof uitgereikt aan Carolien Nederlof. Zij is beleidsmedewerker toerisme & recreatie van de gemeente Den Haag. Die gemeente is volgens het onderzoek het meest actief op T&R-gebied in de KvK-regio.

Stijging, maar niet genoeg

Eerder werd een soortgelijke meting gedaan in 2008. Vergelijking van beide onderzoeken geeft aan dat de budgetten van die de gemeenten beschikbaar hebben fors zijn afgenomen. De gemeente Den Haag doet het goed met regionaal een eerste en landelijk een tweede plaats. Op de landelijke lijst nemen Valkenburg en Venlo respectievelijk de eerste en derde plaats in. Zestig procent van de gemeenten in de Haagse KvK-regio hebben een beleidsvisie op toerisme en recreatie. Dat is een flinke toename vergeleken met de 38% van de eerste meting.

Bezuinigingen

‘Ten opzichte van 2008 is meer ambtelijke capaciteit beschikbaar, maar fors minder budget. Vooral voor projectsubsidies is beduidend minder geld. In 2011 wordt deze ontwikkeling naar verwachting doorgezet. Het budget neemt af, op ambtelijke capaciteit wordt nauwelijks bezuinigd’, is de KvK kritisch. ‘Het krimpende budget is waarschijnlijk ook de reden van een verschuiving in de rol van de gemeenten: van actief, initiërend en trekkend, maar voorwaardescheppend.’ Vandaar dat de KvK komt met het plan voor het gebruik van de toeristenbelasting.

Reageer op dit artikel