nieuws

Afstudeerscriptie: Prijsdumpen is zinloos

Hotel

Hotels die als gevolg van de crisis hun prijzen verlagen zijn minder succesvol dan hotels die het prijsniveau constant houden. Dat is de conclusie uit de bachelorscriptie ‘Pricedumping als medicijn tegen de crisis?’ van Nicolas Fissendjidis, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Afstudeerscriptie: Prijsdumpen is zinloos

Fissendjidis onderzocht de gevolgen van het verlagen van hotelkamerprijzen als antwoord op de economische crisis en komt met conclusies in zijn bachelorscriptie ‘Pricedumping als medicijn tegen de crisis?‘.

Hotels die prijsverlagingen hebben doorgevoerd bleken echter minder succesvol dan hotels die het prijsniveau constant hielden. Tijdens een recessie zullen hotels zich nog meer moeten focussen op klanttevredenheid en loyaliteit. Hotels moeten bovendien hun marketingbudget intact houden of verhogen en renovaties niet uitstellen. Dat concludeert Fissendjidis in zijn rapport.

Online derde partijen

Uit het onderzoek van Fissendjidis blijkt dat 63 procent van de onderzochte hotels hun prijzen heeft verlaagd als gevolg van de economische crisis. 67 Procent van de hotels heeft speciale arrangementen ingevoerd om gasten te binden.

De meeste hotels bezuinigen niet op hun marketingbudget. Fissendjidis schrijft: ‘Hoteliers lijken dan ook in te zien hoe belangrijk het marketingbudget in een recessietijd is om klanten te binden’. Daarnaast werken hotels in deze lastige tijd graag samen met online derde partijen vanwege promotiemogelijkheden.

Verlagen van salaris

Om kosten te besparen pakt het ontslaan van personeel niet goed uit. Fissendjidis: ‘Hotels die hun personeelsbestand intact hielden, bleken veel succesvoller dan hotels die met minder personeel zijn gaan werken. Het ontslaan van personeel kan een negatieve invloed hebben op de motivatie van het hele personeelsbestand. Een alternatief voor het ontslaan van personeel is het verlagen van salaris in combinatie met de invoering van een bonusschema’.

Reageer op dit artikel