nieuws

Amsterdam brengt hotellocaties in kaart

Hotel

Amsterdam heeft een digitale kaart gemaakt waarop alle locaties staan die beschikbaar zijn voor hotelontwikkeling. De regio rondom Amsterdam heeft de ambitie om 15.000 extra hotelkamers te realiseren binnen nu en zes jaar.

Amsterdam brengt hotellocaties in kaart

De kaart heeft als doel om op de lange termijn te kunnen voorzien in voldoende aanbod van hotelcapaciteit. Er staan ongeveer 200 locaties op die beschikbaar zijn voor de bouw of uitbreiding van hotels.

Uitbreiding

Geïnteresseerden als projectontwikkelaars en hotelketens kunnen zo gemakkelijk zien waar de locaties zich bevinden en wie de contactpersoon is. De kaart geeft aan of het om een nieuwe locatie gaat of om uitbreidingsmogelijkheden.

Hotelloods

Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van hotels in de stadsregio vergroot moet worden om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Er is behoefte aan 15.000 extra kamers, 9.000 in de stad zelf, en 6.000 in de regio. Deze plannen staan in de hotelnota 2007-2010 van de stad. Amsterdam heeft een eigen ‘hotelloods’, Rene van Schie. Hij zoekt in de hoofdstad geschikte gebouwen en locaties voor hotels. Amsterdam wil zo de komst van hotels versnellen.

Klik hier voor de kaart.

(laadt deze niet, klik dan op de link in de rechterkolom op de site)

Reageer op dit artikel