nieuws

CAO: ‘Nog geen percentage loonsverhoging

Hotel

In de onderhandelingen voor een nieuwe horeca cao die onlangs weer van start zijn gegaan, wordt nog geen percentage loonsverhoging genoemd. De nullijn die voor 2010 is gehanteerd, zal níet worden geaccepteerd door de horecawerknemers, zegt de FNV.

CAO: ‘Nog geen percentage loonsverhoging

Milen van Boldrik die namens FNV Horeca aan de onderhandelingstafel zit, noemt het overleg tot nu toe ‘weinig inspirerend’. Desgevraagd zegt ze op meer voortvarendheid te hopen in de vervolggesprekken. ‘Er is dringend behoefte aan vernieuwing, willen we als horeca niet dat onze werknemers nog massaler dan nu wegvloeien naar andere branches,’ zegt de onderhandelaar.

Over de salarisstijging verwacht de FNV een stevige discussie. ‘Onze achterban accepteert echt niet meer dat ze weer achterblijven in loon. Nu al stappen de lagere schalen van de horeca over naar de schoonmaak. Niets ten nadele daarvan, maar in de horeca moet je bijna alles kunnen en altijd vrolijk zijn. Daar mag een behoorlijke beloning tegenover staan.’

Vakvolwasssen

Concreet punt waar wel consensus over is, is een systeem van leeftijdsonafhankelijk belonen. Hoe dit er precies gaat uitzien is nog niet bekend, maar globaal houdt het in dat iemand van 20 die prima werk doet, gelijk beloond kan worden als iemand van 25 jaar.

24 mei zitten de partners weer met elkaar om tafel om te praten over de nieuwe cao. Deze moet ingaan in april 2012.

De totstandkoming van de huidige horeca-cao zorgde begin vorig jaar voor nogal wat ophef. De voorgestelde 1,5 procent loonsverhoging werd toen van tafel geveegd en vervangen door de nullijn voor 2010.

Reageer op dit artikel