nieuws

Gemeente betaalt proceskosten hotel

Hotel

De gemeente Nunspeet moet hotel Stakenberg in Elspeet ruim duizend euro vergoeden aan gemaakte kosten in een beroepszaak over geluidsnormen.

Gemeente betaalt proceskosten hotel

Nadere geluidsvoorschriften die door het Nunspeetse college waren opgelegd aan het hotel vormden de aanleiding voor het beroep dat de hotelier aantekende bij de Raad van State.

Hij was het niet eens met het besluit van de gemeente, en werd in het gelijk gesteld door de raad. Die oordeelde verder dat de gemeente de ondernemer schadeloos moet stellen voor de gemaakte kosten in de procedure, in totaal 1025 euro.

In het oorspronkelijke geluidsnormenbesluit was de gemeente er ten onrechte van uitgegaan dat de parkeerplaats van het hotel en de toegangsweg geen deel uitmaakten van het hotelcomplex, meldt De Stentor. Bij de herziening van de voorschriften werd het maximale toegestane aantal decibels voor de avond- en nachtperiode licht verhoogd.

De eigenaar van het hotel tekende beroep aan en is van mening dat de gemeente hem onterecht niet tegemoet is gekomen in de kosten die hij daarvoor heeft moeten maken, onder andere het inschakelen van een deskundige voor de zitting van de Raad van State en de proceskosten.

De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de gemeente deze kosten grotendeels wel voor rekening moet nemen omdat het college bij de herziening van de geluidsvoorschriften in de fout is gegaan.

Reageer op dit artikel