nieuws

Horeca haalt banden met scholen aan

Hotel

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en directeuren van mbo-opleidingen voor de horeca hebben een convenant ondertekend voor verdergaande samenwerking. Belangrijke punten in het convenant zijn stagevergoedingen en horecafaciliteiten op scholen.

Horeca haalt banden met scholen aan

Het samenwerkingsconvenant bevat afspraken over verbetering van communicatie tussen onder en branche, het vernieuwen van lesprogramma’s in samenwerking met het bedrijfsleven en het vergroten van de betrokkenheid van bedrijven bij het onderwijs.

Belangrijk aandachtpunt in het convenant is de stagevergoeding. De convenantpartijen spreken zich gezamenlijk uit tegen een verplichte vergoeding van leerbedrijven aan scholen. Scholen wel een vrijwillige bedrage vragen aan bedrijven, maar het niet betalen van een bijdrage heeft geen gevolgen voor de plaatsing van stagiairs.

Tevens is afgelopen dat op regionaal niveau afspraken worden gemaakt over het voorkomen van oneerlijke concurrentie van horecafaciliteiten bij schoelen.

KHN noemt het convenant een groeidocument, waarbij het aanhalen van banden tussen branche en onderwijs centraal staat.

Reageer op dit artikel