nieuws

Illegale woonhotels onder vuur

Hotel

Het aantal illegale hotelboten in Amsterdam neemt de laatste jaren sterk toe. Het binnenstadbestuur noemt deze ontwikkeling ‘ongewenst’. Maatregelen moeten het fenomeen de kop in drukken.

Illegale woonhotels onder vuur

Dat meldt De Telegraaf. Het gaat om boten die worden gebruikt als hotel voor toeristen, terwijl ze een vergunning hebben voor bewoning. Het Amsterdamse stadsdeel Centrum heeft een plan van aanpak opgesteld om de illegale woonhotels aan te pakken.

De exploitanten van de woonhotels kunnen een brief verwachten met het verzoek te stoppen met commerciële exploitatie. Wanneer ze dit niet doen, volgt er een tweede pakket aan maatregelen.

Volgens Centrum zorgen illegale woonhotels ervoor dat de beperkte hoeveelheid ligplaatsen voor woonboten in gedrang komt. Over hoeveel boten het gaat, is niet bekend. Ruwe schattingen komen uit op vijftien tot twintig woonhotels.

Reageer op dit artikel