nieuws

Logiesverstrekkers geven VVV Texel goed rapportcijfer

Hotel

VVV Texel heeft onlangs in overleg met de vereniging Kleine Logiesverstrekkers (KLV) en de Texelse Vereniging voor Logiesverstrekkers (TVL) onderzocht hoe de TVL-leden de werkzaamheden van VVV Texel beoordelen. In het algemeen blijkt een positief beeld over VVV Texel en haar werkzaamheden te bestaan. Het onderzoek geeft ook aan wat er verbeterd zou kunnen worden.

Logiesverstrekkers geven VVV Texel goed rapportcijfer

Breed gedragen

De respondenten staan in zeer grote mate (84%) achter de basisgedachte dat VVV Texel de marketing voor het gehele eiland verzorgt. Driekwart is ervan overtuigd dat alle ondernemers beter worden van de manier waarop gezamenlijke marketing op Texel wordt bedreven. Driekwart staat achter het principe dat de VVV geld verdient met boekingen en dit besteedt aan de marketing van heel Texel.

Website, campagnes en dienstverlening

Een aanzienlijke meerderheid is positief over de werkzaamheden van de VVV. Zo vindt 75% VVV Texel communicatief en bereikbaar, noemt 57% VVV Texel vooruitstrevend en innovatief en ervaart 54% dat ook de gasten te spreken zijn over de dienstverlening van de VVV. Voor 67% van de respondenten zijn boekingen via VVV Texel van belang.

Niet iedereen is echter van mening dat men door Texels Online Reserveringssysteem (TOR) minder reclame hoeft te maken. Een derde vindt van wel, maar volgens 40% is dit niet het geval. TOR is in de ogen van 57% van de leden een goedlopend boekingssysteem, 30% is neutraal en 7% vindt het systeem niet goed.

De ruime meerderheid (81%) vindt dat de website modern is en een goed beeld van Texel geeft. 58% vindt de website overzichtelijk. De kosten van vermelding op de site zijn voor de meerderheid (76%) niet te hoog.

Van de respondenten vindt 37% dat VVV Texel goede campagnes voert waar alle bedrijven van profiteren. Een aanzienlijk aantal (42%) is hier neutraal over en 12% vindt de campagnes niet goed.

Positief beeld

VVV-directeur Wouter de Waal is blij met de resultaten van de enquête. ‘In het algemeen is het beeld over VVV Texel positief. Het onderzoek geeft aan dat de VVV op de goede weg zit. Het nut en het belang van VVV Texel is helder bij de achterban. Men vindt de nieuwe website een verbetering en staat achter de aanpassingen die zijn doorgevoerd. Het principe van TOR is helder en men staat er achter. En de ondersteunende dienstverlening is goed.’

Tegelijkertijd is uit het onderzoek een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. ‘Kansen liggen vooral in het oordeel over de mate van innovativiteit’, aldus Wouter de Waal. ‘Een derde van de TVL-leden is hier neutraal over en 9% vindt niet dat VVV Texel vooruitstrevend bezig is.’

Andere aandachtspunten zijn de bereikbaarheid buiten kantooruren en de gebruiksvriendelijkheid van TOR. Daarnaast wil de VVV het effect van het contactformulier nog verbeteren en de campagnes beter communiceren.

Reageer op dit artikel