nieuws

Nieuwe horeca-cao: plus 1,5%

Hotel

Werknemersorganisaties FNV Horeca, CNV Horeca, De Unie en werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben onderhandelingsresultaat bereikt over een tweejarige cao horeca die per 1 april 2010 van kracht gaat. In de nieuwe cao krijgen de werknemers er in de komende twee jaar in totaal 1,5 procent loonsverhoging bij.

Nieuwe horeca-cao: plus 1,5%

Dat laat FNV weten. Daarnaast blijft de eindejaarsuitkering gegarandeerd in de nieuwe cao. Ook is er een koopkrachtverbetering voor horecawerknemers door het wegvallen van de SOHOR-premie van 0,7 procent per 1 januari 2010.

Voor de langere termijn zijn er afspraken gemaakt om de bestaande vakvolwassenleeftijd te verlagen en om het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten te beperken. Het resultaat wordt ter goedkeuring aan de achterban voorgelegd.

Milen van Boldrik, sectorbestuurder FNV Horeca, over het behaalde onderhandelingsresultaat: ‘We zijn tevreden met het bereikte resultaat, zeker gelet op de huidige economische situatie. De cao-onderhandelingen zijn moeizaam van start gegaan, aangezien de werkgevers de nullijn voor loonruimte wilden behouden. We zijn positief gestemd met het uiteindelijke onderhandelingsresultaat.’

Maandag 25 januari legt FNV Horeca het onderhandelingsresultaat voor aan zijn cao-commissie.

De belangrijkste behaalde onderhandelingsresultaten zijn:

• looptijd van 1 april 2010 tot 1 april 2012;

• per 1 juli 2010 een loonsverhoging van 0,75% en per 1 juli 2011 een loonsverhoging van 0,75% over de feitelijk betaalde lonen en de loontabellen;

• het recht op een structurele eindejaarsuitkering van 1,25% over het in het kalenderjaar uitbetaalde vaste (uur)loon plus vakantietoeslag per 31 december. Dit geldt voor alle medewerkers die op dat moment een kalenderjaar in dienst zijn;

• leerlingen die op 1 december 2010 nog in dienst zijn van een leerbedrijf, ontvangen op 31 december een eindejaarsuitkering naar rato, aangezien leerlingen nooit een geheel kalenderjaar in dienst zijn bij een leerbedrijf;

• werknemers hebben als officiële afgevaardigde van FNV Horeca recht op bijzonder verlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten over de cao horeca, georganiseerd door FNV Horeca.

Lange termijn

Voor de langere termijn zijn gezamenlijk een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken worden de aankomende twee jaar verder uitgewerkt en in de nieuwe cao, ingaande 2012, geïmplementeerd. De behaalde afspraken zijn:

• de vakvolwassenleeftijd wordt op termijn verlaagd naar 18 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met BBL-trajecten, bijzondere trajecten en de fastservice sector;

• het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt teruggebracht naar drie arbeidsovereenkomst in drie jaar, comform de Wet Zekerheid en Flexibiliteit;

• recht op (bij)scholing voor elke werknemer. Hierbij worden afspraken gemaakt gericht op ontwikkelingscontracten met wederzijdse scholingsplicht.

Reageer op dit artikel