nieuws

Productiviteit hotelwerknemers stijgt

Hotel

De opbrengst per werknemer steeg naar 114.053 euro in 2009. Dat blijkt uit cijfers van KPMG. Het is een stijging van 5,8 procent ten opzichte van 2008. De productiviteit per werknemer stijgt dus.

Productiviteit hotelwerknemers stijgt

Hoewel de opbrengst per werknemer steeg in 2009, daalt de totale kameropbrengst per werknemer. Dit heeft te maken met de sterkere daling in bezettingsgraad als de opbrengst per beschikbare kamer. De totale kameropbrengst per werknemer daalt met 11,4 procent naar 170.207 in 2009 (in 2008 was dit nog 192.190).

Ook stijgen de loonkosten met 4,2 procent. Het aantal personeelsleden daalt wel met één procent. De stijging van de kosten heeft te maken met de afvloeiingskosten voor het personeel. KPMG verwacht dan ook dat dit effect in 2010 afneemt en de gemiddelde loonkosten weer dalen.

Het ziekteverzuim nam in 2009 fors toe. In 2008 was dit al 3,2 procent en dit steeg met 0,8 procentpunt tot 4 procent in 2009.

Hotels met minder dan vijftig kamer staan bekend om hun directe toezicht en lagere ziekteverzuim. Toch laat ook dit segment een stijging zien in ziekteverzuim. Hoewel het nog steeds lager ligt dan in de andere segmenten, steeg het verzuim toch van 2,7 procent in 2008 naar 3,5 procent in 2009.

In hotels met 50-100 kamers steeg het ziekteverzuim van 3,4 procent naar 4,1 procent (een stijging van 0,7 procentpunt ten opzichte van 2008). In hotels van 101-150 kamers was er een daling merkbaar, als uitzondering op de andere hotels. Daar daalde ht ziekteverzuim van 3,5 procent in 2008 naar 3,1 procent in 2009.

In grote hotels met meer dan 150 kamers nam het ziekteverzuim fors toe: van 4,0 procent in 2008 naar 5,2 procent in 2009. Samen met de hotels met minder dan 50 kamers laat deze sector dus de grootste stijging in ziekteverzuim zien.

Hoewel KPMG geen duidelijke oorzaak kan geven voor het toegenomen ziekteverzuim, vermoed ze dat de economische crisis en de daling van het gemiddelde aantal FTE’s op korte termijn leidt tot additionele werkdruk bij de medewerkers.

Reageer op dit artikel