nieuws

Van der Valk kan hotel bouwen in Sneek

Hotel

Van der Valk kan bouwen in Sneek. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de ‘Vogelbeschermingswacht Sneek en omstreken’ om stopzetting van de bouw van een Van der Valk hotel afgewezen.

Van der Valk kan hotel bouwen in Sneek

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de gemeente Sneek voldoende gemotiveerd dat het hotel in het Burgemeester Rasterhoffpark past binnen het Structuurvisie van de gemeente.

Natuurwaarden

De Vogelbeschermingswacht had naar voren gebracht dat het hotel-restaurant de natuurwaarden van natuurgebied ‘de Witte en Zwarte Brekken’ zou aantasten. Ook zouden de in het gebied levende vleermuizen worden verstoord.

De voorzieningenrechter heeft echter geoordeeld dat de gemeente deze bezwaren naast zich neer kon leggen, omdat uit onderzoek van deskundigen is gebleken dat de natuurwaarden van ‘de Witte en Zwarte Brekken’ niet of nauwelijks worden verstoord. Met maatregelen die er voor zorgen dat de verlichting rond het hotel berperkt blijft worden de vleermuizen evenmin verstoord.

Reageer op dit artikel