nieuws

Vrees voor banenverlies in horeca

Hotel

MKB-Nederland vreest dit jaar voor fors banenverlies in de horeca als gevolg van de economische teruggang. Niet alleen de horeca, ook de bouw, industrie en detailhandel krijgen hiermee te kampen.

Vrees voor banenverlies in horeca

Dat blijkt uit onderzoek van het EIM in opdracht van MKB Nederland. De werkgelegenheid daalt naar schatting met 30.000 tot 50.000 arbeidsplaatsen in deze sectoren. Ook de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel komt vrijwel tot stilstand. Als het economisch herstel te lang op zich laat wachten, zal de krimp van de werkgelegenheid in 2010 substantieel oplopen.

De afzet in het midden- en kleinbedrijf daalt met 1,5 procent en de winst met 4 procent. Daarnaast lopen de investeringen met 6 procent terug. De stemming onder mkb-ondernemers is in mineur. Was een jaar geleden nog 70 procent van hen positief over de ontwikkeling van de eigen omzet, nu is dat minder dan 20 procent. Vooral de onzekerheid over de continuïteit van het eigen bedrijf en dat van klanten en leveranciers speelt de ondernemers parten.

Volgens de werkgeversorganisatie kan het kabinet niet wachten met het nemen van maatregelen om investeringen op peil te houden, de liquiditeit van de bedrijven te garanderen en ervoor te zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven sterk(er) uit de crisis komt. Het stimuleringspakket dat het kabinet op 16 januari presenteerde, is wat de werkgevers betreft slechts een ‘tussenstap’. Het motto luidt: ‘sterk de crisis in, sterker eruit’.

Reageer op dit artikel