nieuws

Zuid Holland krijgt ecohotel

Hotel

Op het Zuid Hollandse Goeree Overflakee is de aanbesteding gestart van een nieuw te bouwen ecohotel. Het hotel komt in het natuur- en recreatiegebied De Punt, vlak aan de Brouwersdam. De grootte van het hotel komt te liggen tussen de 80 en 160 kamers.

Zuid Holland krijgt ecohotel

Mogelijk al in 2013 kan het hotel haar eerste gasten ontvangen. Het hotel krijgt tevens zorg- en welnessvoorzieningen. Hoe groot het complex daadwerkelijk wordt is afhankelijke van de projectontwikkelaar die het ecohotel verder ontwikkelt.

‘Er is nog geen ontwerp, maar er liggen wel heel veel eisen met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid. De randvoorwaarden zijn helder gesteld. Nu moet door de ondernemer een goede balans tussen natuur en economie gevonden worden.’ Dit zegt Marjolein Brouwer van het natuur- en recreatieschap De Grevelingen.

Het ecohotel maakt deel uit van Zicht op Grevelingen, een programma dat van de Brouwersdam een attractieve locatie moet maken.

Reageer op dit artikel