nieuws

Onderzoek: Optimisme onder hoteliers neemt toe

Hotel

De hotelmarkt verwacht wereldwijd betere resultaten dit jaar, blijkt uit de Global Hotel Market Sentiment Survey van Horwath HTL. Ook in Nederland neemt het optimisme volgens Horwarth HTL weer toe.

Onderzoek: Optimisme onder hoteliers neemt toe

Meer dan de helft van de Nederlandse hoteliers verwacht in 2013 een hogere bezettingsgraad en een hogere omzet te behalen. Vooral het toeristische segment zal naar verwachting dit jaar meer Nederlandse hotels bezoeken.

Aan het onderzoek namen 238 Nederlandse hoteliers deel. De ondervraagde hoteliers geven aan dat de resultaten in 2013, ten opzichte van 2012, licht zullen verbeteren. Circa 53 procent van de Nederlandse hoteliers verwacht in 2013 een hogere bezettingsgraad te behalen dan in 2012.

Daarvan verwacht 11 procent zelfs dat de stijging meer dan 5 procent zal zijn. Daarnaast verwacht 16 procent van de hoteliers dat de bezettingsgraad gelijk zal blijven, terwijl 31 procent rekening houdt met een daling.
Optimistischer dan concurrent
Ten opzichte van de gemiddelde kamerprijs zijn de hoteliers voorzichtiger. Hier rekent iets minder dan de helft (47 procent) op een stijging in 2013. Circa 19 procent verwacht dit jaar de kamerprijzen gelijk te kunnen houden, terwijl 34 procent uitgaat van een lagere kamerprijs.
Per saldo verwachten de meeste hoteliers dat de omzet in 2013 hoger zal uitkomen dan in 2012. Ruim 54 procent gaat uit van een stijging van de omzet, waarvan 11 procent verwacht dat de stijging meer zal bedragen dan 5 procent. Circa 15 procent verwacht een stabiele omzet in 2013, en 31 procent verwacht een omzetdaling.
Opvallend is volgens Horwarth HTL dat de hoteliers optimistischer zijn over de eigen resultaten in 2013 dan die van de concurrentie. Slechts 40 procent van de hoteliers verwacht dat de lokale hotelmarkt als geheel ook een stijging zal laten zien.

De Nederlandse hoteliers verwachten dat de hogere bezettingsgraden vooral gerealiseerd zullen worden dankzij een toename van het toeristisch bezoek. Ruim 56 procent verwacht dat het lokale toerisme een positieve invloed zal hebben op de hotelresultaten.

Daarnaast verwacht bijna 50 procent een positieve impuls vanuit de wereldwijde economie. Ten opzichte van de Nederlandse economie zijn de hoteliers iets minder optimistisch: 42 procent verwacht hieruit een positieve invloed, terwijl 41 procent juist een negatieve invloed verwacht.

Het meest negatief zijn de hoteliers over de komst van nieuwe hotels in de regio. Maar liefst 72 procent verwacht dat dit een negatieve invloed zal hebben op de resultaten. Andere overwegend negatieve invloeden verwachten de hoteliers vanuit de aandelenmarkt (42 procent) en de olieprijzen (44 procent).
Congressegement
De positieve invloed van het toerisme blijkt ook uit de verwachtingen voor de marktsegmentatie. Ruim 42 procent verwacht een groei in het aantal individuele toeristen, terwijl 41 procent uitgaat van een stabilisatie en 17 procent een daling in dit segment verwacht.

In het groepstoerisme wordt overwegend een stabilisatie verwacht: 52 procent verwacht hier evenveel overnachtingen als vorig jaar. Ook het zakelijk individueel segment blijft waarschijnlijk stabiel, verwacht 39 procent. Er zijn meer hoteliers die hier een stijging verwachten (32 procent) dan een daling (29 procent). Over het congressegment zijn de hoteliers het minst optimistisch: 38 procent verwacht een daling, 36 procent een stabilisatie en 26 procent een stijging.
De hoteliers in Amsterdam zijn nog iets optimistischer dan de collega’s in de rest van het land. Van de Amsterdamse hoteliers verwacht 58 procent een stijging in de bezettingsgraad, 45 procent een stijging in de gemiddelde kamerprijs en 59 procent een stijging van de omzet.

Amsterdam

Opvallend is dat de Amsterdamse hoteliers niet alleen een positieve impuls verwachten vanuit het lokale toerisme (58 procent) maar juist ook vanuit de lokale economische ontwikkelingen (65 procent). Dit bevestigt volgens Horwarth HTL het beeld dat de economische ontwikkelingen in Amsterdam vooruit lopen op de rest van het land.

De index voor het Nederlandse hotelsentiment, dat op basis van de verwachte resultaten kan worden berekend, is gestegen van -26 in de tweede helft van 2012 naar +6 nu. Begin 2012, toen de hotelmarkt nog in de herstelfase zat, was het sentiment nog +19.
De Nederlandse hoteliers zijn iets optimistischer dan gemiddeld in Europa. Gemiddeld is het sentiment in Europa ook positief, maar met een score van +5 zijn de Europese hoteliers duidelijk minder optimistisch dan collega’s in andere werelddelen. Het meest optimistisch zijn de hoteliers in Oceanië, vooral in Australië.

Rusland

Ook in Amerika zijn de hoteliers optimistisch. Voor het eerst sinds de wereldwijde economische crisis begon in 2008, zijn de hoteliers in de Verenigde Staten positief over de ontwikkelingen van zowel de bezettingsgraad als de gemiddelde kamerprijs en de omzet. Gezien de leidende positie die Amerika historisch gezien heeft in de ontwikkelingen, is dit een positief signaal voor de hoteliers in Nederland en Europa. 
Binnen Europa zijn de hoteliers in Ierland het meest optimistisch, gevolgd door de collega’s in Rusland en Duitsland. Het meest pessimistisch zijn de hoteliers in Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Voor Groot-Brittannië komt het negatieve sentiment vooral voort uit de vergelijking met vorig jaar, toen de Olympische Spelen voor een grote impuls zorgden. Het pessimisme in Italië volgt op de negatieve economische ontwikkelingen: bijna 60 procent verwacht hieruit een negatieve invloed.

Reageer op dit artikel