nieuws

KHN: bezwaar tegen 550.000 euro korting op marketing Amsterdam

Hotel

KHN Amsterdam maakt in een brief aan de gemeente Amsterdam grote bezwaren tegen een voorgenomen bezuiniging van 12 procent op city marketing. De subsidie van Amsterdam Marketing wordt tot 2018 gekort met 550.000 euro. Voor deze bezuiniging subsidieerde de gemeente de city marketing met 4,2 miljoen euro.

KHN: bezwaar tegen 550.000 euro korting op marketing Amsterdam

In 2017 krijgt de organisatie die zich inzet voor de promotie van Amsterdam 350.000 euro minder van de gemeente, het jaar daarop nog eens 200.000 minder.

35 miljoen euro toeristenbelasting

‘De stad krijgt jaarlijks meer dan 35 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het is dan toch redelijk dat daar een goed werkend apparaat uit wordt gefinancierd welke de stad promoot,’ zegt Ton Poppes, voorzitter van KHN Amsterdam in een protestbrief richting het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

‘Bezuinigingen op een organisatie die zichzelf terugverdient en ook nog voor extra inkomsten zorgt, vinden wij de wereld op z’n kop.’

Poppes vervolgt: ‘Het voorstel om te korten is onvoorstelbaar. In vergelijking met andere steden is het budget voor een city marketing-organisatie al aan de lage kant, maar nu wordt de marketing en promotie van Amsterdam wel een heel karig.’

Meer geld van andere partijen

Stadsbestuurders denken hier anders over: ‘Het college is van mening dat het succes van Amsterdam Marketing een grotere inspanning rechtvaardigt van andere betrokken partijen die delen in dit succes. Om een invulling te geven aan een ander verdienmodel kiest het college voor gefaseerde vermindering van de subsidie. De subsidie voor bezuiniging bedraagt €4.200.000,’ schrijft Amsterdam in de Voorjaarsnota 2015.

Poppes: ‘Amsterdam Marketing is een publiek-private stichting met meer dan 1100 partners waaronder KHN. Veel van deze partners leveren ieder jaar een forse financiële bijdrage. Daarnaast betalen ook veel individuele leden van KHN jaarlijks een bijdrage aan Amsterdam Marketing. Ik wil benadrukken dat er vanuit de Amsterdamse horeca een grote inspanning en samenwerking is op het gebied van de marketing van Amsterdam.’

Reageer op dit artikel