nieuws

Zorgplicht van de reisorganisatie

Hotel

Heeft een reisorganisatie een zorgplicht om de reiziger ongeschonden op de eindbestemming te doen aankomen? Lees het hier in de blog van advocaat Chris Diks.

Zorgplicht van de reisorganisatie

Een vrouw boekt voor haar en haar gezin in 2011 via reisorganisatie Thomas Cook een
vliegreis naar Antalya. Het vliegtuig landt om 21.00 en een door Thomas Cook verzorgde transferbus brengt het gezin naar het hotel. De bus stopt onderweg om onaangekondigd bij een wegrestaurant en parkeert daar circa 40 meter vandaan. De parkeerplaats om het restaurant is onverlicht en vrij toegankelijk. De zon was inmiddels ondergegaan en het was stikdonker, aldus mevrouw. De chauffeur stapt uit, laat de twee busdeuren onafgesloten, laat de passagiers achter en gaat in het restaurant iets eten. Mevrouw en haar gezin gaan ook iets eten in het restaurant, net als een aantal medepassagiers en komen eerder bij de bus terug dan de chauffeur. Als mevrouw in de bus zit, rukt plots een berover die de bus ineens had betreden, aan haar tas. Door de ruk valt zij van de trap van haar zitplaats naar de deur. Zij breekt hierbij haar linkerhiel. Door het incident kan mevrouw haar eigen werk niet verrichten, heeft zij meerdere operaties moeten ondergaan en gedurende een half jaar huishoudelijke hulp gehad.

Mevrouw houdt de reisorganisatie aansprakelijk voor haar schade. Zij stelt dat de reis niet is verlopen zoals zij mocht verwachten en dat Thomas Cook wanprestatie heeft geleverd. Die had zodanige voorzieningen moeten treffen dat de beroving niet had kunnen plaatsvinden. Thomas Cook stelt dat de situatie wel degelijk als veilig was aan te merken. Zij kon er echter niet voor instaan dat er criminaliteit zou plaatsvinden. Ook zonder het treffen van voorzorgsmaatregelen, zou het risico op criminaliteit blijven bestaan. Dat Thomas Cook geen verdere maatregelen heeft getroffen, maakt niet dat zij aansprakelijk kan worden gehouden.

De rechtbank oordeelde in mei 2013 dat mevrouw er inderdaad vanuit mocht gaan dat de reis veilig – dat wil zeggen: zonder beroving – zou plaatsvinden. Gezien het feit dat Thomas Cook geen enkele voorzorgsmaatregel heeft getroffen om de veiligheid te garanderen en het de rechtbank plausibel voorkomt dat de beroving niet zou hebben plaatsgevonden indien de buschauffeur geparkeerd zou hebben op een verlichte parkeerplaats, dichter bij het restaurant en de deuren op slot zou hebben gedaan, wordt Thomas Cook veroordeeld.

Het Gerechtshof komt op 19 januari 2016 in hoger beroep echter tot een ander oordeel. Het Hof stelt Cook niet enkel aansprakelijk is voor de schade van mevrouw omdat de reis niet veilig was verlopen; de reisovereenkomst is hierdoor niet al in beginsel geschonden. Er is namelijk geen sprake van een absolute veiligheidswaarborg. Mevrouw moet dan bewijzen dat Thomas Cook niet datgene had gedaan wat van haar gevergd kon worden om de reis zo veilig mogelijk te laten verlopen. De getuigenverklaringen die mevrouw verzamelt, laten een wat ander beeld van de situatie zien dan dat mevrouw deze schetste. In combinatie met het feit dat de situatie ter plaatse blijkbaar door mevrouw zelf niet als onveilig werd ervaren (immers zij, haar man en hun 8-jarig kind verlieten de bus) meent het Hof dat Thomas Cook niet de voorzorgsmaatregelen had hoeven treffen die mevrouw eiste. De schade wordt alsnog afgewezen.

Reageer op dit artikel