nieuws

Aanbieders Airbnb in Valkenburg moeten belasting innen

Hotel 1359

Tijdens een raadsvergadering in Valkenburg is op 30 mei de nota aangenomen waarin is vastgelegd dat ook de aanbieders op het platform Airbnb en andere niet beroepsmatig verhuurde ruimten toeristenbelasting moeten innen.

Aanbieders Airbnb in Valkenburg moeten belasting innen

KHN is blij dat ook deze voorzieningen aan dezelfde eis moeten voldoen als de reguliere aanbieders zoals hotels en pensions. Het innen van toeristenbelasting geldt nu ook voor alle partijen die niet beroepsmatig kamers dan wel ruimtes verhuren voor een overnachting. De nieuwe regels gaan per 1 januari 2017 in.

Stap

KHN vindt dit een stap in de goede richting, maar vindt dat alle partijen die op een commerciële basis ruimtes verhuren voor een overnachting ook aan alle andere wet- en regelgeving moet voldoen. ‘Veel gemeenten en toezichthouders schieten te kort met de handhaving van de wet- en regelgeving, waardoor een ongelijk speelveld en oneerlijke concurrentie kan ontstaan.’

Meldplicht

KHN vindt dat er een meldplicht moet komen voor online aanbieders. Daarmee is het mogelijk om ook op nieuwe aanbieders toepasselijke wet- en regelgeving te handhaven. ‘Een consument moet bij alle aanbieders van logies, voedsel en drank(en) dezelfde bescherming hebben.’

Gegevens vrijgeven

In Vlaanderen zijn online platforms als Airbnb en Booking.com inmiddels verplicht om de gegevens van (particuliere) aanbieders vrij te geven voor handhavers als brandweer, gezondheidsinspecties, fiscus etc. Ook elders in Europa vinden vergelijkbare initiatieven plaats.

Reageer op dit artikel