nieuws

The Student Hotel toch welkom in Utrecht

Hotel 1713

Het Utrechtse College van B&W maakt bekend dat The Student Hotel welkom is. De PvdA-fractie in de stad diende eerder een motie in tegen de komst van een 600 kamers tellend Student Hotel naar Hoog Catharijne, maar die motie vond onvoldoende steun.

The Student Hotel toch welkom in Utrecht

Het College in Utrecht informeerde de Raad dat zij The Student Hotel net als de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, als aanvulling op het bestaande, tijdelijke kameraanbod zien. De Gemeente Delft liet al op 13 januari weten in te stemmen met een nieuwe locatie. Vrijdag 20 januari vindt de opening van een nieuw hotel in Eindhoven plaats.

Hiermee lijkt niets de komst van The Student Hotel naar Utrecht nog in de weg te staan, nadat eerder door verschillende instanties vraagtekens werden gezet bij de werkwijze van het bedrijf van Charlie McGregor. Zo diende de PvdA een motie in en lieten de fractie van Student & Starter en belangenbehartiger Vidius zich eerder al kritisch uit over de werkwijze van The Student Hotel.

Behoefte aan studentenhotels blijft bestaan 

‘Studentenhotels zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van reguliere studentenhuisvesting in Nederland’, zei Frank Uffen, directielid van The Student Hotel, maandagavond bij een discussiebijeenkomst, mede georganiseerd door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

‘Dit zal in de toekomst zo blijven omdat er altijd een vraag zal blijven bestaan naar een kwalitatief hoogwaardig aanbod en omdat de groeiende groep internationale studenten de behoefte heeft aan concepten zoals The Student Hotel.’

Alle panelleden (Kences, LSVb, Vastgoed Belang, de Gemeente Amsterdam en The Student Hotel) waren het erover eens dat om het kamertekort onder studenten op te lossen een fundamentele, toekomstgerichte discussie nodig is. Daar kunnen ook nieuwe concepten als studentenhotels en de hervorming van het huidige puntensysteem besproken worden.

The Student Hotel gaat als partner van het Europese platform The Class of 2020 samen met Kences binnenkort met het Ministerie van Onderwijs in gesprek over de toenemende internationalisering in het hoger onderwijs en wat de rol van huisvesting daarbinnen gaat betekenen.

Reageer op dit artikel